Vindmøller

Vindmøller i Smålandsfarvandet

Dette indlæg er for dem der sejler længere væk end Femø og for dem der har interesse for Smålandsfarvandet. Derudover er det for at skabe lidt liv på hjemmesiden i disse kolde ikke sejlbare måneder. /Allan

 
Vindmøller i Smålandsfarvandet

 

Energinet.dk har fået til opgave fra Energistyrelsen, at lave forundersøgelser (VVM) for Smålandsfarvandet Havmøllepark.

I den forbindelse skal det bl.a. undersøges i hvilket omfang møllerne kan udgøre en risiko for skibsfarten i området

Energinet.dk undersøger muligheder for opstilling af op til 200 MW havmøller i Smålandsfarvandet. Størrelsen på havmølleparken ligger endnu ikke fast, ej heller hvem der skal opføre den. På land undersøges mulighed for placering af et nedgravet kabel fra kysten ved Sylten nordvest for Lille Sevedø og i en bue øst og nord om Stigsnæsværket.

Havmølleparken skal tilsluttes elnettet ved højspændingsstationen ved Stigsnæsværket. Der skal muligvis etableres en kabelstation tæt ved kysten. Stationen ved Stigsnæsværket skal udbygges for, at det er muligt at tilslutte havmøllerne til elnettet.

Regeringen er enig med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om, at der skal gennemføres udbud af produktionsmøller i de udpegede område.

Dermed er man kommet meget tættere på at få opstillet de 500 MW kystnære havvindmøller, der er besluttet i energiaftalen.

Tilfreds minister

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R) har været i dialog med borgmestrene i kommunerne ud til de otte områder, hvor der er bedst samfundsøkonomi i at stille kystnære havvindmøller op.

Ved seks af områderne var der kommunal opbakning til at stille møllerne op, og det er de områder, der nu udbydes.

– Jeg er meget tilfreds med den store lokale opbakning fra de udvalgte områder og også glad for, at så mange lokale borgere og virksomheder får mulighed for at blive medejere af de nye kystmøller, siger Martin Lidegaard.

Klar i 2020

– Næste skridt bliver at få gennemført udbud i områderne, som kan sikre, at udbygningen sker så billigt som muligt for elforbrugerne. siger Martin Lidegaard.

Havvindmølleparkerne på op til 200 MW skal som udgangspunkt placeres mindst fire kilometer fra kysten. Havvindmøllerne skal være klar til at producere senest i 2020 og vil samlet producere strøm nok til en halv million husstandes elforbrug.

Private borgere får mulighed for at blive direkte involveret i havvindmølleprojekterne ved at indgå i ejerkredsen med en køberet på op til 20 procent af projekterne.

(Visited 9 times, 1 visits today)