Solingen - Vilkår for sejlads

Vilkår for sejlads i SSV’s SOLING.

Båden:

Soling, sejlnummer 111, længde 8,20, bredde 1,90, dybgang 1,30

Båden er gjort synkefri ved opdriftmidler i for- og agterrum.

Besætning er som standard 3 mand.

Indhold:

4 fendere, 2 fortøjninger, pagaj, nødraketter, anker og ankertov.

Hvem kan benytte båden:

Alle aktive medlemmer af SSV, der er fyldt 18 år og har duelighedsbevis eller andre tilsvarende
sejlerkundskaber.

Det er Soling-gruppens kontaktperson, der afgør om sejlerkundskaberne er tilstrækkelige.

Reservation af båden sker i bogen ”Reservation af Soling” i klublokalet efter princippet ”først til
mølle…”

Benyttelsen af solingen er p.t. gratis.

Sejladsen:

Det er en selvfølge, at vejrudsigten høres inden sejladsens påbegyndelse. Påbegyndelse af sejlads i vindstyrker over 12m/s er ikke tilladt. Er man ude at sejle og det blæser op til mere end 12 m/s søges nærmeste havn. Er det en anden end Nordhavnen, underrettes Soling-gruppens kontaktperson.

Sejladsområdet er mellem broerne, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med Soling-gruppens
kontaktperson.

Natsejlads er ikke tilladt.

Singlehandsejlads er heller ikke tilladt.

Der skal minimum være 2 personer i båden.Undtagelsen kan være, hvis SSV arrangerer en singlehandkapsejlads.
Solinggruppens kontaktpersoner kan dog give særligt erfarne medlemmer tilladelse til singlehandsejlads.

Der skal medbringes mobiltelefon på sejladsen og nummeret skal oplyses i logbogen.

Alle ombord skal bære redningsvest.

Logbogen ”Logbog Soling” i klublokalet, skal føres før og efter sejlads.

Sejladsen skal tilrettelægges således at en evt., efterfølgende låner af båden kan overtage båden til
den ønskede tid. – Kan dette ikke lade sig gøre, f.eks. på grund af vindstille skal føreren af solingen
give underretning til den efterstående låner herom.

Efterlad båden i samme tilstand, som du ønsker at modtage den.

Husk altid at udvise GODT SØMANDSSKAB.

Sejlperiode:

Når båden er i vandet og klargjort, typisk fra 1.5. til 1.10.

Forsikring:

Båden er kasko- og ansvarsforsikret med max. sum 15.000. Personlige ulykkesforsikringer m.m. er
besætningens eget ansvar.
Sker der skade på solingen eller andre både m.m. på grund af grov uagtsom sejlads, hvor forsikringen
ikke vil dække, er det besætningen (den ansvarlige fører) der betaler for skaderne.

Kontaktpersoner:

Jørgen Andreasen, mobil 23725760

Ole Svensson, mobil 21609140

Kontakt os i den nævnte rækkefølge.

opdateret 14-05-2019
(Visited 2 times, 1 visits today)