Ungdom

Ungdom

Ungdomsafdelingen

Opdatering vedr. coronasituationen – senest ajurført d. 6. august 2020:

Vi sejler pt som vi plejer. Der trænes og sejles hver mandag og torsdag fra kl. 17.00 – 19.00.

Hold mindst 1 meters afstand mellem personer. Hold dog mindst 2 meters afstand ved aktiviteter med kraftig udånding (ved fysisk anstrengelse) og ved aktiviteter i bevægelse. Anbefaling om at holde afstand på 1-2 meter gælder også i en båd.

 

Anbefalingen om 1-2 meters afstand er en udfordring for trænere i forhold til fx kæntrede joller eller overbordfaldne sejlere. Derfor anbefales det, at der kun sejles, når forholdene med sikkerhed er gode nok til, at det med overvejende sandsynlighed kan forventes, at man ikke behøver at gå til assistance.

Råd til sejlere

Der er følgende råd til den enkelte sejler

 • Ingen skal deltage mod deres vilje.
 • Vask hænder, brug håndsprit og nys i dit ærme.
 • Hvis man har symptomer eller er syg, skal man ikke møde til træning.
 • Hold afstand på land og på vandet. Gerne 2 meter til andre sejlere i din egen gruppe. Og bliv i din gruppe.
 • Hvis du sejler i tomandsjolle, hvor det er svært at holde 1-2 meters afstand, så sejl altid med den samme makker og undgå kropskontakt og ansigt-til-ansigt kontakt
 • Lad være med at råbe ind i ansigtet på andre i båden.
 • Vask klubbens båd og udstyr af efter brug.

Har du spørgsmål hertil, er du velkommen til at rette henvendelse: sejlklubben.snekken.ungdom@gmail.com

 

Vi vil løbende holde medlemmerne orienteret om situationen.

 

Ungdomsafdelingen har sin egen mailadresse:

sejlklubben.snekken.ungdom@gmail.com

Mails til ungdomsafdelingen skal sendes til denne mailadresse, ligesom mailen vil blive brugt til afsendelse af mails, fx nyhedsmail.

 

 

Formand for ungdomsudvalget:

Kim Nybo

Email: sejlklubben.snekken.ungdom@gmail.com

Trænere:

Palle
Louise
Kim
 

Brovagter:

Jan + Forældre
optimist-elab-vit1-traspar
 

Vi er en særdeles aktiv og ungdomsvenlig sejlklub med ca. 30 aktive børn og unge i alderen 8 – 19 år. Vi er 7 voksne trænere med flere års sejlerfaring og to ungdomstrænere.

Der trænes og sejles hver mandag og torsdag fra kl. 17.00 – 19.00 fra maj og frem til efterårsferien. Vi starter den første uge i maj, hvor vi tager joller frem og gør klar til den nye sæson.

Vi mødes kl. 16.45 ved klubhuset, skifter tøj og rigger både til. Vi hjælpes ad. Kl. 17 holdes der et kort Skippermøde og vi tager på vandet. Efter sejlads samles vi og taler dagens sejlads igennem. Der er mulighed
for at komme i bad.

Alle sejlsportsinteresserede børn og unge er velkomne til at komme i vores klubtid og få en aftale om nogle prøveture. Tilmelding sker ved henvendelse til formanden for ungdomsafdelingen, sejlklubben.snekken.ungdom@gmail.com

Aktivt medlemskab – junior, koster 550 kr. pr. år.

Der udsendes ikke opkrævninger. Kontingentet kan indbetales på klubbens konto i Nordea:
0040- 0550451050 eller på MobilePay: 23646 med medlemmets navn som reference.

 

Tjek ungdomsafdelingens facebook gruppeklik her.

Jo flere der deltager aktivt i facebookgruppen des sjovere er det for alle.

 

Vi kan tilbyde sejlads i:

 

 

Optimistjoller:

Vi har 8 optimistjoller. En god og sikker 1 persons begynderjolle for børn fra ca. 8 – 14 år.

 

ZOOM8:

Vi har 2 “ZOOM8” joller. En god 1 persons jolle for børn fra ca. 10 – 14 år.

 
tera

Terajolle:

Vi har 5 Tera-joller som er en 1 persons jolle.

 
feva

Fevajolle:

Vi har 3 Feva-joller som er en 2 persons jolle.

 

29er:

Vi har 2 “29er” sejljoller som er en 2 personers jolle.

 
606-er

Vi har 1 “606er”. En 2-5 personers kølbåd for unge der er vokset ud af optimistjollen eller som trænger til andre udfordringer. 606-erne sejler med 2 sejl og kan derudover bærer spiler. Bådene sejles af de unge til træning samt deltager i klubbens kapsejlads hver onsdag aften i sejlsæsonen. Vi er som noget nyt begyndt at sejle ”match-race” med bådene.

 

Soling:

Vi har 1 Soling. En 3 personers kølbåd. (til unge over 16 år) .

 

Følgebåde: Vi har 3 følgebåde i alt. Under træningen opdeles børn og unge i grupper med forskelligt mål og indhold og de ledsages af 1-2 trænere i hver følgebåd. Vi sætter søsikkerheden højt.

Faciliteter: Ungdomsafdelingen råder over et klublokale med bade- og omklædningsfaciliteter for både piger og drenge.Der er lavet helt nye baderum, og klublokale. Opvask, oprydning og lettere rengøring er et fællesanliggende for alle brugere af klubhuset.

Forældredeltagelse: Vi sætter pris på, at forældrene hjælper til med at få jollerne i vandet, indtil børnene er store nok til selv at håndtere jollerne ved fælles hjælp. En jolle vejer ca. 35 – 40 kg. Pas på ryggen!I forbindelse med deltagelse i udenbys kapsejladsstævner skal der som minimum være en forældre med pr. deltagende barn, med mindre andet er aftalt med trænerne.

 

Husk hver gang du skal ud at sejle:

 • Spis en mad og drik noget vand før du kører ned i klubben

 • Pak selv din taske med tørt skiftetøj + håndklæde, det sker, der er nogen, der falder i vandet.

 • Husk regntøj og gummistøvler hvis det ser ud til regn, blæser eller er køligt.

 • Husk, det kan godt være koldt på vandet, selvom du sveder på land.

 • Husk godkendt redningsvest/ svømmevest, ( Kan evt. lånes de første gange i klubben)

 • På længere sigt kan en våddragt, vådstøvler eller en tørdragt være dejligt udstyr.

 
</td>

Fællesarrangementer:

Vi slutter sæsonen hvert år med afvikling af et klubmesterskab og efterfølgende spisning for børn, søskende og forældre.

Klubbens målsætning:

Vores overordnede målsætning er, at det skal være sjovt at sejle. Vi vil være en ungdomsvenlig klub. Vi vil gerne være en klub der ”går på to ben”, det vil sige, vi vil gerne kunne tilbyde såvel kapsejlads som sejlads for lyst og sjov.

 
</td>Trænere søges til ungdomsarbejde.

Kvalifikationer:

 • At du kan sejle

 • At du vil bruge ca. 3 timer om ugen sammen med unge

 • At du kan betjene håndværktøj

 • At det er rart at være sammen med dig

 • Hvis du falder for dette, så henvend dig til Kim. sejlklubben.snekken.ungdom@gmail.com.

SSV ungdoms politik

(280 besøgende i år, 1 besøgende i dag)