Uddeling af opgaver

Uddeling af opgaver:

I forbindelse med, at vi skal være bedre til at uddele opgaver til medlemmerne, skal opgaverne også specificeres tydeligere således, at det enkelte medlem præcist ved hvad opgaven går ud på.

Alle ved jo, at der kræves nogle indsatser for, at klubben kan fungere. Og for at det hele ikke altid skal hænge på de samme, må vi alle gøre en indsats.

I bestyrelsen har vi talt om specificering af opgaver i udvalgene og vil bruge efteråret og vinteren til at gøre mere ved dette.

Vi er af overbevisning, at det enkelte medlem gerne vil påtage sig et arbejde for klubben, blot det er tydelig beskrevet og afgrænset.

Det er en større opgave, men det er den vej vi skal for at få et bedre klubliv og klubsammenhold.

—————

Vi laver et forsøg med Solingprojektet.

Nedenfor ser I de opgaver, der ligger i projektet og et forslag til antal personer til varetagelse af disse opgaver. – Der kan sikkert rokeres rundt på opgaverne, men det vigtigste er, at vi får en indikering af, om der er nogle medlemmer, der vil påtage sig et hverv her.

Så læs det igennem, dan jer en mening og mail til Jørgen på jamonand@gmail.com om I er interesseret.

 

Soling projektet

Opgaver:

Start efterår 2014:

Afrigning
mast i masteskur, bom, og sejl på hylde i ungdomsafdeling (spilere i værksted)
rig (wirer, salingshorn) tovværk, fendere, nødraketter, pumpe, padle, reservedele,
bundprop m.m.i det aflåste vestrum i en plastkasse

Optagning med beddingsvogn (samordnes med 606’erne og den anden soling)
2 stålbukke i ungd.afd bådrum, for- og agterstøtte i bukkegården på ”Sibirien”
Bukkene surres sammen

Vask, højtryksspuling af bund, rengøring indvendig

Vinterrig: Blå presenning, overligger, to klodser i ungdomsafd. Magasin.

Vinter:

Statistik over sommerens anvendelse af solingen for at vurdere, om den stadig har
sin berettigelse:

Vurdere ajourføring af praktik- og sejladsregler på hjemmesiden.
Vurdere gruppens sammensætning. – Skal der evt. flere på, der vil sejle
introdutionssejladser? – Skal der være et fast team for klargøring?
Lave ny reservationskalenderblade og logbogsblade til mapperne i ”kaffestuen”.

Forår:

Som afrigning, bare i modsat rækkefølge. – Skrammer kan evt. males.
Maling: dæk: Hempels Brilliant Gloss, højglans emalie Off White 10381
Fribor: Hempels Brilliant Gloss, højglans emalie, Pure White 10231
Bund: Internationals Cruiser, selvpolerende, sort MMC varenr. 133391

Kontrollere luft i slanger i bunden.

Vurdere bådens generelle tilstand, evt. nyanskaffelser. (Nye sejl betinger fornuftig
anvendelse af båden

Meddelelse på hjemmesiden:
at solingen nu er klar til sejlads.

Sommer:
holde opsyn med båden og påse, at den anvendes efter reglerne og opfordre til
anvendelse af denne. – kontroller også luft i slanger i bunden (opdriftsmiddel)

 

Opgavernes fordeling:

 

Gruppens leder:

Alt papirarbejde kommunikation med brugerne, kontakten med gruppens øvrige medlemmer. Hjemmesiden. -Sørge for at tingene sker:

2 praktikere:

Afrigning og klargøring af solingen og vedligeholdelsen af denne og opsyn
gennem sommeren

3 erfarne sejlere:

Som folk kan henvende sig til for en introdutionssejlads og vurdering af om medlemmerne har den fornødne erfaring for at sejle med solingen, jfr. reglerne.

(Visited 11 times, 1 visits today)