Havnen

Havnetakster for Gæstesejlere og for Klubmedlemmer – samt leje af værktøj

Peter Kehlet

Havnefoged

Ole Svensson

Havneudvalgsformand

 

Takstblad 2016 Vordingborg lystbådehavne – Klik her.

 

SSV_vimpel_gemmensigtigKLUBSTANDEREN er fra 2016 gratis og kan afhentes i klublokalet, eller ved henvendelse til kassereren.

Havnepenge gæstesejlere

Du får 1 gratis dag, når du har tilbragt 4 sammenhængende dage i Vordingborg Kommunes havne (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Stege Havn, Bogø Havn, Skåninge Bro, Klintholm Havn, Præstø Havn og Kalvehave Havn).

Det behøver ikke være 4 dage i den samme havn. Man må gerne tage den første dag i én havn, efterfulgt af 2 dage i en anden havn, osv.

Bad, el og internet er inkluderet i prisen

Der er etableret internet på hele havnen. Logon og kode vil fremgå af kvitteringen, som du får, når du betaler.
Toilet- og badebygning vil være låst med kodelås. Koden vil for gæstesejlere stå på kvitteringen for havnebetalingen.
Klubmedlemmer bedes rette henvendelse til havnefogeden.

Priser for gæstesejlere

•Bådlængde 0 – 5,99 meter – 85 kr.
•Bådlængde 6 – 8,99 meter – 125 kr.
•Bådlængde 9 – 11,99 meter – 160 kr.
•Bådlængde 12 – 14,99 meter – 200 kr.
•Bådlængde 15 – 17,99 meter – 250 kr.
•Bådlængde 18 – + meter – 375 kr.
1.0 Fastliggere
1.1 Generelt
Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv.
største bredde.
For flerskrogede både beregnes pladslejen for et areal, som er summen af enkeltskrogenes arealer.
For både, hvor rektanglets areal er mindre end 12 m2, beregnes pladslejen for et areal på 12 m2.
De anførte takster og gebyrer er inklusive moms og gælder for perioden 1. april 2016 – 31. marts 2017.
1.2 Sommerpladsleje
Taksten er 145 kr./m2 og gælder perioden 1. april 2016 – 31. oktober 2016.
Taksten er inklusive vand, bade- og toiletfaciliteter samt internet (WiFi).
1.3 Vinterpladsleje
Taksten er 72,50 kr./m2 og gælder perioden 1. november 2016 – 31. marts 2017.
Efter aftale med havnepersonalet kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens havneareal.
Slæbested til bådtrailere

•Søsætning og optagning inden for samme døgn kr. 150,00.
•Årskort for fri afbenyttelse af slæbested i alle Vordingborg Kommunes havne koster kr. 800,00.

 

År 2017
  • Aktive medlemmer……………800,00 kr. pr. år
  • Passive medlemmer…………..250,00 kr. pr. år
  • Juniorer (unge op til 20 år)..500,00 kr. pr. år

Der udsendes ikke opkrævninger kontingentet kan indbetales på klubbens konto:
Nordea, reg. nr.- 0040, kontonr. 0550451050

Elforbrug
 Se takstblad 2016
– Klubben har nu indkøbt professionelt værktøj til afskrabning af bundmaling.
Udstyret består  af :
  • Industri-støvsuger
  • Excentrisk sliber med tilhørende skiver
  • Skrabe-jern
  • Brugsvejledning
Alle medlemmer af SSV kan låne ovenstående værktøj mod et lejegebyr på 200 kr. og en betaling af slibeskiver på 10 kr. stk. Tveægget skrabejern 75 kr. pr. stk. Støvsuger og sliber/skraber 200 kr.
Det er en selvfølge , – at brugsvejledningen læses grundigt igennem og at hele udstyret afleveres i pæn og rengjort tilstand !

 

Udlejningen foregår gennem havneudvalget / ( Ole Svensson )
Det er vigtigt at understrege, at enhver form for afskrabning / slibning af bundmaling skal foregå således, at det afskrabede / slebne bundmaling bliver opsamlet fuldstændigt og deponeret efter gældende regler !

 

 

 

(Visited 53 times, 1 visits today)