Status Klubhusudvalgets arbejde – Marts 2018

Status Klubhusudvalgets arbejde – Marts 2018

Jeg er blevet bedt om at lave et kort resume eller status på arbejdet i klubhusudvalget dags dato. Jeg vil ikke gå i detaljer med perioden fra marts til oktober, da vi jo som bekendt havde et meget velbesøgt medlemsmøde med klubhus på dagsordenen den 23 / 10, hvor vi orienterede om den første periode. Jeg skal ligeledes gøre opmærksom på, at alle referater ligger tilgængelige på klubbens hjemmeside, så intet burde være ukendt stof for de interesserede.

Arbejdsgruppen består af nogenlunde de samme mennesker, der startede op for ca. et år siden nemlig :

Carsten Egevang, Jørgen Andreassen, Svend Brosen og Kjeld Gerdrup: Økonomi og fundraising

Lotte Monefeldt der sammen med Henning Andreassen er sekretær. De tænker tanker om husets indhold, sikrer at vi hele tiden har ungdommen med.

Hans Gabelgård og Henning Saabøl: Tænker tanker om placering og tekniske forhold, arkitekttilbud etc.

Niels og Flemming : Dagsorden, forhandling, møder med politikere og embedsmænd og projektledelse

– og alle deltager på lige fod i den gode dialog og de gode drøftelser, der er i hele gruppen.

Resume på arbejdet i klubhusudvalget – i nogenlunde kronologi

Siden den 23 oktober, hvor vi havde medlemsmøde, har vi afholdt 5 møder, således at der i alt har været afholdt 10 arbejdsgruppemøder. Det er faktisk ca. et om måneden, og vi synes alle, at der har været rigeligt til dagsordenen. Ud over arbejdsgruppemøderne har vi afholdt en del møder med politikere og embedsmænd, fordi vi har måttet konstatere, at vi ikke kan bygge et nyt klubhus på Vordingborg Nordhavn uden at vi involverer alle havnens interessenter. Et sådant projekt kommer nemlig til at involvere langt flere mennesker end bare sejlklubbens medlemmer.

Vi ved fra vore møder med teknisk direktør Jan Michelsen, med formanden for Teknisk udvalg Michael Larsen og formanden for Kultur og fritid Thorbjørn Kolbo, med havnebestyrelsen, hvor Flemming Rasmussen er formand, og med lokalrådet, med kommunaldirektøren og borgmesteren, at alle arbejder på og er interesserede i at få lavet en sammenhængende boardwalk langs vandet og vi ved, at alle rigtig gerne vil samarbejde med os. Det er således vores opfattelse, at der er politisk opbakning.

Vi ønsker, at vores klubhus skal indgå i en samlet havneudviklingsplan, og vores interesse er her og nu primært området fra fiskemanden til slæbestedet. Havnebestyrelsen tager sig af den samlede havneudviklingsplan.

Vore tanker er, efter mange overvejelser og drøftelser, at et nyt klubhus skal ligge i umiddelbar nærhed af ungdomshuset. Vi har gjort os mange andre overvejelser, men hver gang er vi nået frem til at denne placering er den rigtige.

Vi har ikke taget stilling til, om vi skal rive den gamle ungdomsafdeling ned. Vi har heller ikke tage stilling til, om vi skal beholde eller sælge Snekken.

Vi ser gerne, at Vordingborg Kommune bygger ny toiletbygning i tilknytning til vores nye klubhus.

Vi ser gerne, at vores nye klubhus også kommer til at virke som en løftestang for havnens udvikling.

Vi har fra LAG fået 50.100 kr. til et for projekt. ( Efter en meget bureaukratisk og meget besværlig proces) Vi finansierer selv et tilsvarende beløb henholdsvis med kontante midler og frivilligt arbejde for ca. 20.000 kr.

På den baggrund har vi hyret et arkitektfirma – Ginnerup arkitekterne – som vi har holdt det første møde med fredag den 2/3. Dette firma har også stået for nyt klubhus i Horsens og i Juelsminde.

Vi havde et meget fint møde, hvor udvalget præsenterede vore nuværende rammer, tanker og ideer. Ginnerup skal nu tegne et konkret forslag til et klubhus og i dette forslag skal også indgå overvejelser omkring placering, udendørsarealer og meget mere, som de forhåbentlig ved en hel masse om.

Vi forventer et bud på dette primo april

Materialet vil vi efterfølgende bruge i forbindelse med drøftelser med jer, men også til drøftelser med Vordingborg kommune, havnebestyrelse og lokalråd.

Så nu begynder tingene at blive mere konkrete.

Repræsentanter fra Sejlklubben deltager onsdag den 14. Marts i et møde med Nordea Fonden vedr. deres nye ”Kyst pulje”. Vi agter at ansøge om midler fra denne.

Flemming Larsen

(Visited 10 times, 1 visits today)