Sejlrende gennem Masnedsund Østflak

Der planlægges en ny gravet sejlrende i Storstrømmen gennem Masnedø Østflak.

Som det er nu, skal de større skibe sejle igennem Masnedsundbroen, hvis de fx skal til Vordingborg Sydhavn, Kalvehave havn, Stege havn, Lindholms Veterinære Instituts Havn og Tærø Havn

Men da den nye Masnedsundbro i forbindelse med Femern bælt projektet bliver af en type der ikke kan åbnes, vil dette ikke længere kunne lade sig gøre.

For at opretholde den fri sejlads graves, der inden etableringen af den nye bro, en
sejlrende fra Kalvestrøm til Færgestrøm gennem Masnedø Østflak, som sikrer at større skibe fortsat vil kunne anløbe havnene i området.

Farvandet øst for Masnedø er kendetegnet ved et stort lavvandet område (< 3,5 meter) kaldet Masnedø Østflak. Syd for Masnedø Østflak løber Storstrømmen, hvis nordlige udlægger kaldes Kalve Strøm. Nord for Masnedø Østflak løber en anden strømrende benævnt Færgestrøm. Færgestrøm løber mod vest ind i Masnedsund og udgør mod øst sejlrenden imod Stege havn. Både Kalve Strøm og Færgestrøm er 4-10 meter dybe. En ny sejlrende vil forbinde de to render.

Nedenfor er skitser over den påtænkte sejlrende.

Projektet er endnu ikke færdigbehandlet. Der er derfor ikke en endelig dato på projektet, man har fx heller ikke låst sig fast på dybden i den gravede sejlrende. Og man har fx heller ikke låst sig fast på afmærkningen.

Jeg følger op på projektet når der kommer mere nyt – Hilsen Allan

(Visited 8 times, 1 visits today)