Sejlerskolens aktiviteter i 2019

Sejlerskolens aktiviteter i 2019

Januar
Tirsdage: Teorikusus fortsætter

Februar
Mandag d.18 Opstart afVHF kursus
Torsdag d.28 SSV generalforsamling

Marts
Søndag d.10 Tovværkskursus 09:-12:00
Onsdag d.20. Møde for instruktører kl. 19

April
Tirsdag d.2. Infomøde i sejlerskolen.
Lørdag d.6. Forårsklargøring af skolebåde kl. 8:00 morgenmad.
Onsdag d.10. Kapsejladskursus..
Lørdag d.13. Forårsklargøring af skolebåde kl. 8:00 morgenmad.
Lørdag d.27. Standerhejsning.
Søndag d.28. Trimsejlads.
Tirsdag d.30. Trimaften.

Maj
Onsdag d.1. Start praktisk sejlads.
Onsdag d.1. Kapsejladskursister kan deltage i kapsejlads.
Lørdag d.11. Speedbådskursus
Lørdag d.18. Speedbådskursus
Lørdag d. 25. Prøve Speedbådskursus
Lørdag d. 25. Vild med vand

Juni
Fredag d. 28 Forårsafslutning

Juli
Sommerferie

August
Torsdag d.1 Start praktisk sejlads
Lørdag d.17. Natsejlads
Søndag d18. Natsejlads

September
Søndag d.1 Instruktørmøde
Søndag d.8 DS cup
Lørdag d.14 Prøve i praktisk sejlads.
Mandag d.30 Afslutning praktisk sejlads.

Oktober
Tirsdag d.1. Opstart af teori til duelighedsprøve.
Lørdag – søndag d.5-6. Afrigning.
Lørdag d.26. Standernedhaling.

Sejlerskolen forbeholder sig ret til ændringer i programmet

(77 besøgende i år, 1 besøgende i dag)