Ordinær generalforsamling i 2016

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Sejlklubben Snekken

Torsdag d. 10.marts 2016 kl. 19.00.

 

I henhold til vedtægternes § 7 stk.3 vedhæftes dagsordenen samt indkommet forslag.

Dagsordenen samt forslag opsættes i klublokalet og på hjemmesiden d. 27.2.16

Samtidig meddeles det, jfr. vedtægternes § 13 stk. 4, at klubbens regnskab lægges
til  gennemsyn i klublokalet i morgen 27.2.16.
Særligt regnskabsinteresserede (måske den kommende kasserer?) kan få regnskabet tilsendt som PDF- fil ved henvendelse til kassereren.
Som sædvanligt er klubben vært ved et par stykker smørrebrød efter generalforsamlingen.
Vel mødt
Bestyrelsen
 

Sejlklubben Snekken, Vordingborg 

Dagsorden til den ordinære generalforsamling d. 10.3.2016 kl. 19.00 i ungdomslokalet:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  • Behandling af eventuelt indkomne forslag

         Et medlem stiller forslag til et ophalerspil, eller renovering af motorspil til funktionsdygtig status.

  • Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til god­kendelse samt budget for det kommende år.
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg af formand (lige årstal)
  • Valg af kasserer (ulige årstal)
  • Valg af den øvrige bestyrelse
  • Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
  • Eventuelt

Efter selve generalforsamlingen har formanden for havnebestyrelsen Flemming Rasmussen lovet at give en status på havnebestyrelsens arbejde, herunder visioner, tanker og ideer m.v. vedr, Nordhavnen.

 

(Visited 12 times, 1 visits today)