Optimist A/B/C

Optimist A/B/C

Optimist A/B/C

Optimistjollen er ofte den jolle, man starter med at sejle i, når man som barn skal lære at sejle. Optimistjollen kan sejles af både piger og drenge mellem 8 og 15 år.

optimist5000

Nye Optimist sejlere starter som ”C sejlere”

 

C-sejlerne er et hold, hvor sammenhold, hygge og læring af de grundlæggende teknikker og regler er i fokus. Holdet består af helt nye sejlere, da C-sejlerne er for begyndere, hvorfor niveauet også er tilpasset efter dette.

Vi tilbyder et særligt introduktionsforløb for nye C-sejlere hvert forår. Men man kan også sagtens starte om efteråret eller midt på sæsonen.

Sæsonen for dette hold løber fra maj til efterårsferien, hvor træningen foregår hver mandag og torsdag fra kl. 17.00 (omklædt og tilrigget) til ca. 19.00, alt efter vind og vejr. Desuden er der i løbet af sæsonen mulighed for at deltage i diverse små kapsejladser, stævner og teltture med andre sejlere på samme niveau.

Oprykning fra C – til B-sejler:

En C-sejler bliver starks B-sejler, når han/hun har placeret sig i den bedste tredjedel af stævnets deltagere tre gange. Efter tre ”pinde” rykker-sejleren op som B-sejler.

Optimist B sejlere

B-sejlerne er typisk de sejlere, der er i gang på 2. eller 3. år. På dette hold handler det om at lære nogle flere ting om at sejle. Vi går lidt mere op i hvad man kan gøre med jollen for at den sejler bedre og hurtigere. Man lærer lidt flere regler og får tips og tricks til at komme videre med sin sejlads. Ud over træning mandag og torsdage aftaler B-sejlerne nogle gange om året at tage til nogle udenbys stævner/kapsejladser eller lejre.

Oprykning fra C – til B-sejler:

En C-sejler bliver starks B-sejler, når han/hun har placeret sig i den bedste tredjedel af stævnets deltagere tre gange. Efter tre ”pinde” rykker-sejleren op som B-sejler.

Oprykning fra B – til A-sejler:

En B-sejler bliver starks A-sejler, når han/hun har placeret sig i den bedste tredjedel af stævnets deltagere tre gange. Efter tre ”pinde” rykker-sejleren op som A-sejler.

Optimist A sejlere

A-sejlerne er de mest erfarne og dygtigste Optimist-sejlere i klubben. De har typisk sejlet jolle i 3 år eller mere. De deltager gerne i kapsejladser rundt omkring i Danmark og evt. på udlandsture.

A og B sejlere træner sammen

Tera, Feva, samt 29er

Når man af den ene eller anden grund vokser fra optimistjollen, er der mulighed for at rykke op i en større jolletype.

Se afsnittet omkring de større jolle-typer som klubben råder over ”Tera, Feva, samt 29er” Klik her

 

 

Hvornår er man A-B-C sejler:

I november 2008 er der blandt alle kredse i Danmark vedtaget enslydende regler for hvornår en sejler rykker fra C til B og igen fra B til A.

Den præcise formulering kan du læse her.

Sammenfattet lyder reglerne som følger :

En “pind”
En optimistsejler får en pind når sejleren til et stævne har placeret sig i bedste trediedel blandt deltagerne.
Ved stævnets deltagere forstås antallet af sejlere, som har gennemført mindst en sejlads i stævnet (sejlere, der alene har bogstaver på resultatlisten tælles således ikke med).
Antallet divideres med tre, og der rundes NED til nærmeste hele tal.
Der kan KUN opnås pinde hvis der i stævnet er sejlet mindst 3 sejladser, og kun ved åbne stævner der er arrangeret af klubber under Dansk Sejlunion.

C-sejlere
En ny optimistsejler er C-sejler indtil :
– C-sejleren har fået tre pinde.
– C-sejleren mener sig kvalificeret til at blive B-sejler.
Efter deltagelse i første stævne som B-sejler, skal man fortsætte som B-sejler.
Deltagelse i et sølvfelt regnes ikke som et B felt, og giver derfor ikke automatisk oprykning, men der tildeles pinde efter ovenstående regel.

B-sejlere

Oprykning fra C – til B-sejler:

En C-sejler bliver starks B-sejler, når han/hun har placeret sig i den bedste tredjedel af stævnets deltagere tre gange. Efter tre ”pinde” rykker-sejleren op som B-sejler.

En B-sejler er en optimistsejler, som ikke længere er C-sejler, og som ikke tidligere har været A-sejler. Sejleren er B sejler indtil :
– B-sejleren har fået tre pinde.
– B-sejleren mener sig kvalificeret til at blive A-sejler.
Efter deltagelse i første stævne som A-sejler, skal man fortsætte som A-sejler.
Deltagelse i et sølvfelt regnes ikke som et A felt, og giver derfor ikke automatisk oprykning, men der tildeles pinde efter ovenstående regel.

A-sejlere

Oprykning fra B – til A-sejler:

En B-sejler bliver starks A-sejler, når han/hun har placeret sig i den bedste tredjedel af stævnets deltagere tre gange. Efter tre ”pinde” rykker-sejleren op som B-sejler.

En A-sejler er en optimistsejler, som ikke længere er B-sejler

(Visited 10 times, 1 visits today)