Nyhedsbrev nr. 1/2019

Nyhedsbrev nr. 1/2019 fra Ungdomsafdeling

 

Velkommen til årets første nyhedsbrev fra Sejlklubben SNEKKEN’s ungdomsafdeling.

Vi håber alle er klar til en ny sæson på vandet 😀

Dette nyhedsbrev indeholder følgende information:

 • Formænd
 • Dato for forårsklargøring
 • Dato for standerhejsning
 • Dato for sæsonstart
 • Træningstider
 • Sådan foregår træningen
 • Diplomsejlerskolen
 • Trænerteamet
 • Stævner / Camps / Kapsejlads
 • Vild med vand
 • 606’er
 • Rib bundmaling
 • Hvad forventes af forældrene
 • Mailadresse
 • Kontingent
 • Udfordring
 • Kalender

Formænd

På den netop afholdte generalforsamling, meddelte Lotte Monefeldt og Allan Larsen, at de fortsat deler formandsposten for ungdomsafdelingen, som i 2018.

 

Dato for forårsklargøring

Som noget af det første i år, skal vi have gjort forårsklar. Det bliver lørdag den 27. april kl. 12, hvor vi blandt andet skal søsætte følgebådene og bære alle jollerne udenfor på pladsen.

Vi håber meget på en stor forældreopbakning til dette projekt. Vi har brug for muskler, og jo flere vi er, desto hurtigere og nemmere vil det gå. Vi håber derfor, at vi ses den 27. april, hvor både muskelstyrke og måske en kage, vil være velkommen.

Vi forventer at kunne afslutte forårsklargøringen med at deltage i sejlklubbens standerhejsning kl. 14. Det vil sige, at vi går direkte fra forårsklargøringen over til standerhejsningen, som foregår foran klubhuset nedenfor Restaurant Snekken.

 

Dato for standerhejsning

Der er Standerhejsning lørdag den 27. april kl. 14.

Vi mødes kl. 13.45, hvor vi skal se klubstanderen hejses til tops og høre sejlklubbens formand Jan Jensen åbne sæsonen. Klubben er vært og byder på en sodavand.

 

Dato for sæsonstart

Første almindelige træningsdag bliver mandag den 29. april. Se vedlagte skema.

Sidste træningsdag før sommerferien er torsdag den 27. juni.

 

Træningstider

Vi sejler 2 gange om ugen; mandage og torsdage fra kl. 17.00 til 19.00.

Vi sejler i månederne maj, juni samt august og september.
Der sejles ikke på helligdage eller i skolernes sommerferie.

 

Sådan foregår træningen

Den daglige træning vil som oftest tage udgangspunkt i følgende tidsplan:

Senest 16.45

 • Trænere og hjælpere møder.
 • Den første træner der møder, sørger for, at der låses op til klubben og benzinskur. Lukkeansvarlig aftales
 • Hjælpere klargør følgebåde med benzintanke, bøjer, tovværk osv.
 • Brovagten hjælper på jollepladsen

16.50 Sejlere begynder straks at klæde om og rigge deres joller til

17.15 Skippermøder. Sejlerne er omklædt og jollerne tilrigget, så der kan sejles ud, når skippermødet er slut

17.20 Sejlerne er på vandet!

C-sejlerne har ofte lidt teori inden sejlads, og de vil derfor ofte være de sidste, der sejler ud.

Efter sejlads:

 • Skippermøder afholdes så snart den sidste sejler er i havn
 • Efter skippermøde hjælper sejlerne hinanden med afrigning og oprydning på jollepladsen
 • Hjælpere på ledsagerbåde sørger for, at benzintanke, bøjer, tovværk mv. kommer tilbage i skuret
 • Den lukkeansvarlige kontrollerer, at klubhuset er pænt og ryddeligt, at der ikke ligger grej på jollepladsen, at følgebådene er forsvarlig fortøjet, påhængsmotorerne er hejst op, at benzintanke er tilbage i benzinskuret og låser benzinskur og klubhus.

Der er badefaciliteter i klubhuset for de af sejlerne, som ønsker at benytte disse. Husk ikke at efterlade vådt tøj på gulv eller bænke i omklædningsrummet. Vådt tøj skal hænges op. Lånt redningsvest og våddragt skal hænges tilbage på plads. Hvis fx våddragten er blevet beskidt, skal den skylles igennem, før den hænges op.

Der findes toiletter i klubhuset.

 

Diplomsejlerskolen

I år vil vi i højere grad fokusere på Diplomsejlerskolen fra Dansk Sejlunion. Diplomsejlerskolen bygger på en række diplomer, som sejlerne kvalificerer sig til at bestå. Der findes 9 diplomer for optimstsejlere.

Diplomsejlerskolen vil være den røde tråd i vores træning for at sikre, at alle har et mål og lærer noget hver gang. Vi forventer også, at det vil motivere sejlerne til at møde op hver gang, når de ved, at der er nye ting at lære.

Diplomsejlerskolen er et centralt led i Dansk Sejlunions ambition om, at ungdomsarbejdet bør have fokus på færdigheder og udvikling frem for kapsejladsresultater.

Hvert diplom konkretiserer en række færdigheder, som den enkelte sejler skal kunne, vide, turde eller have prøvet.

Diplomsejlerskolen har tre hovedformål:

 • At få træningen – og dermed sejlerne – til at fokusere på færdigheder frem for kapsejladsresultater
 • At motivere sejlerne via konstant og trinvis udvikling af deres færdigheder
 • At sikre trænerne et konkret og fremadrettet redskab i deres løbende træningsplanlægning.

 

Træner team 2019

Foruden reservetrænere, brovagter samt hjælpere, ser det faste trænerteam ud som følger:

 • Allan Larsen
 • Niels Roesdahl Larsen
 • Henrik Wulff
 • Signe Joensen
 • Lotte Monefeldt
 • Kim Nybo – hovedsagelig brovagt

 

Som hjælp til vores sejlere og deres forældre, har alle trænere modtaget profiltrøjer med logo, så de nu er mere synlige på pladsen.

 

Stævner / Træningslejr

Der afholdes mange kapsejladser rundt om i landet, hvor børn fra forskellige klubber mødes, dyster mod hinanden, får afprøvet deres kunnen og udvider deres kammeratskab på tværs af landet.

Her følger et par forslag:

 • Bogø Cup afholdes den 25. maj. Vi påtænker at afholde et lignede stævne efter sommerferien (hvis Bogø bliver en succes).
 • Maj = opti-stævne i Rungsted
 • Juni = Opti stævne i Skovshoved “Skovser Cup 2019”
 • August = Sletten Cup 2019 (Opti A-B-C – Zoom8 – 29’er – FEVA) – Søndag d. 18. august 2019 kl. 08-16
 • 28-29 september: Harboe Cup, Skælskør
 • Der afholdes ligeledes mange træningslejre/camps
 • Fx flere c/b-lejer med OCD – klasseorganisationen for danske optimistjolle-sejlere
 • OCD – Optimist Sailing Team Denmark: http://www.ocd.dk/
 • Der afholdes også mange arrangementer igennem Dansk Sejlunion.

Gennem de seneste mange år har over 1000 juniorer og unge sejlere årligt været på vandet i én eller flere uger af deres sommerferie. Og for manges vedkommende har de til en sommeraktivitet fået flere timer på vandet, end de i øvrigt får på en hel sæson til klubtræning.

I år åbner de for tilmeldingen den 1. april på www.sejlsport.dk/sommer.

 

Vild med vand

Havnens Dag 2019 – lørdag den 25. maj

Havnens Dag er en årlig begivenhed i ca. 100 Vild med Vand-havne i hele Danmark. Vild med Vand handler om at åbne lystbådehavnen og dens klubliv op for danskerne.

Vi håber, at vores unge vil komme og sejle på denne dag, så det kan skabe lidt liv på havnen.

 

606’er

Sidste år solgte vi den gule 606’er.

Vi har derfor nu kun en 606’er (den hvide). Den er til gengæld blevet renoveret i vinter, og er nu i god stand, og er klar til mange timer på vandet.

Derudover har vi også Solingen.

 

RIB – Bundmaling

Vi planlægger er give rib’en bundmaling. Lige nu fremstår den rå og ubeskyttet, og det koster en del arbejde hvert år at få den rengjort i bunden, pga. alger, ruger etc.

 

Hvad forventes af forældrene

Der er mange ting, der skal klares inden sejlerne kan komme på vandet. Derfor er det vigtigt, at de bliver støttet og hjulpet af deres forældre, brovagter, ledere og trænere på havnen. Her er en kort gennemgang af hvilke ting, forældre kan hjælpe til med på havnen – særligt for de børn der ikke er gamle nok til at gøre det selv, eller hvis man bare har tid og lyst til at give en hjælpende hånd:

 1. Jollen vendes om af to personer, en i hver ende af jollen. Jollen løftes op og vendes rundt.
  Jollerne må aldrig komme i berøring med asfalt, da det som minimum vil ødelægge gelcoaten
 2. Rig (med nummer svarende til jollenummer) hentes i masteskuret og sættes ned gennem toften i mastefoden
 3. Sprydstagen sættes, så der ikke er folder i sejlet, når der hales ind i skødet
 4. Bomnedhalet strammes lidt til
 5. Ror og sværd (med nummer svarende til jollenummer) hentes i masteskuret og lægges ned i jollen
 6. Sikre at øse og evt. padle er bundet fast i jollen
 7. Jollen løftes over på en jolletrailer og trækkes ned til slæbestedet
 8. Jollen holdes (i mast eller essing) mens sejleren sætter sig ned i båden, sætter skødet i hanefod og får ror og sværd på. Det er vigtigt, at jollen ikke banker mod broen, da glasfiberen tager skade ved slag
 9. Når jollen ligger i vandet bindes mastesikringen op over bomnedhals-klampen på masten (råbåndsknob). Mastesikringen sikrer, at masten ikke ryger op af mastefoden under kæntring og ødelægger toften
 10. Når sejleren er klar, skubbes jollen forsigtigt væk fra bro/slæbested.

Ved tvivl om ovenstående, så spørg gerne en træner eller anden erfaren sejler om hjælp.

 

Al færden på broen kræver at man har redningsvest på. Det gælder både børn og voksne.

 

Brovagtens opgave

Mens sejlerne er på vandet, er der brovagt. Brovagtens opgave er at hjælpe sejlere, som kommer tidligere ind.

Vagten går på skift mellem forældrene.

Når sejlerne kommer ind igen, tages imod jollen, mastesikringen bindes op, skødet tages af, ror og sværd lægges i jollen under den agterste pude, og jollen slæbes op på jollevognen, og køres op på pladsen, hvor den skylles og lægges på plads.

Hvis jollen har været kæntret, skal sejl og rig skylles, masten skylles indvendig ved sprydsystemet.

Øvrigt udstyr skylles og hænges på plads.

I øvrigt, men mindst lige så vigtigt

Det er forældrenes pligt at sørge for, at børnene er forsvarligt klædt på, dvs. iført redningsvest og ordentligt tøj. Det er helt fint at C-sejlere kommer i regntøj og gummistøvler.

Vi er klar over, at træningstidspunktet kan være en udfordring i forhold til aftensmad. For de meget sultne, opfordrer vi derfor kraftigt til, at sejleren får noget at spise inden sejlads og eventuelt har en sandwich, frugt eller grønt med til efter sejladsen. Trænerteamet vil nogle gange servere kiks, æbler, kage mv. men vi kan ikke love det bliver hver gang.

 

Mailadresse

Ungdomsafdelingen har sin egen mailadresse:

sejlklubben.snekken.ungdom@gmail.com

Til nye medlemmer: Sørg for at vi får jeres mailadresse, hvis I ønsker at modtage mails fra ungdomsafdelingen.

 

Kontingent:

Aktive voksne    kr. 800,00

Juniorer under 25 år kr. 500,00

Søskende til juniorene kr. 250,00

Kontingenterne kan allerede indbetales nu, og senest 1. april på sejlklubbens konto i Nordea
reg. 0040, konto 0550451050, eller via MobilePay 23646. Der sendes ikke opkrævninger ud.

Nye sejlere er velkommen til at deltage i træningen de første to gange, før indmelding skal ske.

 

Udfordring i 2019/2020:

Vi står overfor et generationsskifte i ledelsen/trænere i ungdomsafdelingen i 2019/2020. I en travl hverdag er det vanskeligt at hive mange timer ud til foreningsarbejde, men jo flere vi er til at løfte trænerposten, jo færre ressourcer koster det den enkelte. Det er vigtigt, at vi sammen gør en fælles indsats så vi bevarer ungdomsafdelingen og understøtter og fastholder de unges interesse for at sejle. Vi opfordrer derfor alle, der kan sejle, til at melde sig under fanen.

For nye seniormedlemmer er det også en oplagt mulighed for at blive integreret i klubben.

 

Forårskalender 2019:

 

(Visited 12 times, 1 visits today)