Navigations advarsel

Hist hvor søvejen slår en bugt … ligger der en knold så smukt.

Når vi sejler rundt i vores dejlige farvand, sker det at, vi opdager en “lidt for høj grund” eller andre observationer, som ville være gode at, advare andre sejlere om. Har du en “advarsel” eller link, så send den til allan8553@gmail.com

 

Et lille fif til dem der ikke allerede har set denne mulighed på SFS’s hjemmeside vedr. Nautiskinfo.

Ved at åbne nedenstående (sikre) link og derefter “føj til hjemmeskærm” så bliver man hurtigt og nemt opdateret mht NavWarnings, NtM mm.Fungerer fint på iPad, måske mindre overskueligt på mobiltlf.

 

http://www.soefartsstyrelsen.dk/SikkerhedTilSoes/Sejladsinformation/Advarsler

 

Vi ses derude – Hilsen Allan

 

 

 

Kystdirektoratet har oplyst at Sandhage rende ved den østlige indsejling til Bøgestrømmen er uddybet og samtidig flyttet en smule mod nord. Det betyder at Bøgestrømmen kan besejles i 2015. Den fremtidige uddybning er endnu ikke afklaret.

 

———–

 

Iflg. Efterretninger for Søfarende nr. 516, angives dybden til 2,00m

 

 

 

Ny Storstrømsbro: Havbundsundersøgelser starter d. 20. januar 2014 – Se her

 

Der planlægges en ny gravet sejlrende i Storstrømmen gennem Masnedø Østflak.  . Se her

 

Til dem der ikke har set de 2 nye sømærker i Storstrømmen – Se her

 

 

 

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi strammer reglerne for sejlads nær kysterne. Både og scootere skal længere ud.

Der skal være mindst 300 meter fra kysten og til nærmeste båd eller vandscooter.

Sådan lyder et nyt sejladsreglement, der træder i kraft i dag lands alle kyststrækninger i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds.

Det oplyser politikredsen på sin hjemmeside.

Tidligere har vandscootere måtte sejle helt indtil 200 meter fra kysten.

Forbyder sejlads nær kysterne

Reglerne opretholder det totale forbud mod sejlads langs Karrebæksminde – og forbyder desuden sejlads nær blandt andet Falsters østkyst og Hestehovedet i Nakskov.

Sejladsreglementet er blevet til i samarbejde med Søfartsstyrelsen og Naturstyrelsen samt høringer af kredsens kommuner.

Du kan finde reglerne her


01-07-2011Vandscootere – status for sagenNaturstyrelsen har udsendt en pressenyhed for at gøre opmærksom på, at den eksisterende vandscooterbekendtgørelse stadig er gældende, indtil den erstattes af en endelig vedtaget revideret vandscooterbekendtgørelse.Det betyder, at Kommunerne fortsat skal give en personlig tilladelse til vandscootersejlads, dog mindre restriktivt end tidligere efter Højesterets dom. Men Højesterets dom betyder ikke, at reglerne for vandscootersejlads er ophævet, og derfor er vandscootersejlads som udgangspunkt forbudt, med mindre man har en tilladelse eller færdes i et område udpeget til vandscootersejlads.Udkastet til den nye vandscooterbekendtgørelse var som bekendt i høring i foråret, hvor bl.a. FLID indsendte høringssvar.Den endelige bekendtgørelse træder først i kraft efter godkendelse i EU-kommissionen, hvilket forventes at ske i efteråret 2011.Nyheden om vandscootersejlads kan læses her: www.naturstyrelsen.dk/Nyheder/Vandscootersejlads.htmYderligere oplysninger om vandscooterreglerne samt høringen kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside her:www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Adgang/Hvormaajegfaerdes/Hav/

 

 

Dyrefod

2010 – Leila Dahlgaard

Advarsel:
pos. 54°59’59”N – 11°47’70”Ø
nær Dyrefod er der en grund med kun 2 m vand

dyrefod_nav

Beton fra Storestømsbroen

16-6-2010 – Farvandsvæsenet

Storstrømsbroen: Der er forbud mod sejlads under Storstrømsbroens sidefag, grundet risiko for nedfaldne betonstykker fra brodækket


 

5-5-2010 – Kjeld Gerdrup

Af Steen Wintlev-JensenVi har fra Søfartsstyrelsen fået meddelelse om fare for nedstyrtning af beton fra visse dele af Storestrømsbroen.

Der er på Storstrømsbroen konstateret løs beton på grund af vinterens påvirkninger af betonkonstruktionerne. Som følge heraf er der risiko for betonnedfald fra broen ved passage af broens tilslutningsfag. I buefagene er løs beton fjernet, således at der ikke er risiko for betonnedfald under disse. Sejlere opfordres derfor til at benytte buefagene ved passage af broen.

04-05-2010 – sejlsport.dk

Mønbroen – høring

2-11-2010

Vejdirektoratet planlægger et hovedistandsættelsesarbejde på Mønbroen over
Ulvsund til udførelse i 2011 og 2012.

I den forbindelse vil der optræde visse begrænsninger for skibstrafikken i forbindelse med passage af Mønbroen.

Vedlagte høringsbrev beskriver disse begrænsninger.

Vejdirektoratet anmoder Dem hermed om, at bemærkninger, kommentarer og indsigelser overfor ovennævnte høringsforslag fremsendes senest den 1. december 2010 som anført i brevet.

De er velkommen til at videresende høringsbrevet til relevante medlemmer/personer i Deres organisation/firma samt til andre interessenter
og brugere som De måtte have kendskab til (gerne med cc til undertegnede).

På vegne af Vejdirektoratet.

Med venlig hilsen

Claus V. Nielsen
Ph.D.
Chefkonsulent
Drift & Vedligehold, Infrastruktur
M +45 5161 7515
cvn@ramboll.dk mailto:cvn@ramboll.dk

Rambøll
Prinsensgade 11
DK-9000 Aalborg
www.ramboll.dk <http://www.ramboll.dk/>

 

(157 besøgende i år, 1 besøgende i dag)