Myter bringer fritidssejlere og fritidsfiskere i fare

Myter bringer fritidssejlere og fritidsfiskere i fareNye undersøgelser om sikkerhed til søs konkluderer:
Myter bringer fritidssejlere og fritidsfiskere i fare

Erfarne sejlere har ikke brug for redningsvest, og alvorlige uheld til søs sker ikke i stille vejr. Disse og andre sejlivede myter lever i bedste velgående i nogle fritidssejler- og fritidsfiskerkredse. Det viser to nye undersøgelser om risikoopfattelse og brug af sikkerhedsudstyr, som er gennemført af Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden. Særligt redningsvesten bliver undervurderet, og det skal der nu laves om på med en ny indsats, der skal højne sikkerhedskulturen til søs.

I en ny og omfattende undersøgelse, som er den største af sin art på området, har Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden talt hvor mange fiskere og sejlere, der bærer redningsvest, når de sejler ind og ud af de danske havne. Optællingen er foretaget i 15 havne fordelt over hele landet og inkluderer 1.970 både.
– 55 pct. af personerne ombord bærer redningsvest, og vi kan se, at der eksisterer en form for social påvirkning. Når én person ombord bærer redningsvest, bærer alle ofte redningsvest, hvilket ses i 46 pct. af bådene. I 39 pct. af tilfældene er der ingen, der bærer vest på bådene. Så det betyder altså noget, at én ombord gå forrest og tager vesten på, siger Sten Emborg, sekretariatsleder i Søsportens Sikkerhedsråd. Han opfordrer derfor til, at bådejeren tager skipperansvar og sørger for, at der er redningsveste til alle ombord, og at de bliver brugt.

– Vi ser samtidig en tendens til, at det er sejlerne, der oftest bruger vest. Knap tre ud af fem sejlere havde redningsvest på, mens det var godt hver fjerde fisker. Ofte begrunder fiskerne det med, at det begrænser deres bevægelsesfrihed, mens sejlerne ikke ser vesten som nødvendig, når vejret er godt. Men man kommer ikke uden om, at de udsætter sig selv for en unødig risiko ved at undlade redningsvesten, siger Sten Emborg, og fortsætter:

– Spørger man sejlerne og fiskerne, svarer 94 pct. at de har redningsveste ombord til alle – men det er altså ikke altid, at de bliver brugt.

En anden sejlivet myte er, at der ikke sker ulykker i godt vejr, og det får en stor del til at droppe vesten, når vejrforholdene er gode. Men ifølge Søsportens Sikkerhedsråd sker flertallet af de alvorlige ulykker i stille vejr – i 2013 og 2014 var det 88 pct. af ulykkerne.

Erfarne sejlere falder også overbord
Jo flere år man har sejlet, jo mindre bruger man vesten. 67 pct. af sejlerne med 1-5 års erfaring bruger altid vest, mens det er 51 pct. af sejlerne med mere end 10 års erfaring, der altid tager vest på.  Ifølge TrygFonden er det en farlig strategi at basere risikovurdering og behov for sikkerhedsudstyr på egen sejlererfaring og på stille vejr.

– Det er ofte de erfarne sejlere og fiskere, der ikke bærer redningsvest, og deres argument er, at de har mange års sejlererfaring. Men selv garvede sejlere og fiskere kan få bommen i hovedet eller miste balancen, imens de hiver garnet ind. Når de først ligger i vandet, er de i lige så stor fare for at drukne som en mindre sejlerfaren person. Særligt hvis de var alene i båden, eller hvis de tilbageværende ombord ikke ved, hvordan man slår alarm og vender båden, så de kan få personen op af vandet. Sådanne situationer sker desværre, og det koster menneskeliv, siger René Højer, programchef i TrygFonden.

– Man bør derfor først og fremmest bære redningsvest, som hjælper med at holde dig flydende i vandet. På den måde køber man sig tid til, at der bliver tilkaldt hjælp, eller at man bliver reddet op på båden igen. Det koster utroligt mange kræfter, at holde sig oven vande, særligt hvis vejret er lidt hårdt, så selvom der er personer tilbage på båden, er det ikke altid, at de kan nå at stille noget op.

Undgå at ende som fiskeføde
I disse dage igangsætter Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden en indsats for at reducere antallet af drukneulykker og alvorlige hændelser til søs.

– Vi har valgt budskabet ”undgå at ende som fiskeføde”, og vi bruger flasker med fiskeføde som en gimmick, der skal sætte sikkerhedsproblematikken lidt på spidsen. Men der er jo en gran af sandhed i, at det er sådan, det kan gå. Forhåbentligt vækker indsatsen opmærksomhed og eftertanke hos fiskere og sejlere og får dem til at tænke over sikkerheden en ekstra gang, inden de tager ud på vandet, siger Sten Emborg.

Alle landets havne har modtaget plakater med de fem sejlråd og det tankevækkende budskab ”Undgå at ende som fiskeføde – Følg de 5 sejlråd”. I udvalgte grejbutikker får man bl.a. et VHF-klistermærke og en mini-tjekliste med sig, når man handler, og i de lokale havne er der uddannet 200 frivillige SejlSikkert-ambassadører, hvis opgave er at få sat sikkerheden på dagsordenen i lokalmiljøerne.

– Man er ofte mere lydhør over for råd og vejledning fra venner og bekendte, og derfor har vi etableret et korps af ambassadører fra hele landet. Ambassadørerne har føling med, hvad der sker i deres lokale havnemiljø, og de kender de mennesker, som færdes der. På den måde kan de hjælpe med til at udbrede en sikkerhedskultur fx ved at stå for sikkerhedsarrangementer på havnen eller blot ved at give et godt råd til en sejler eller få en uformel snak i gang om sikkerhed, siger René Højer.

Man skal have både teknik og sikkerhedsudstyret i orden
Christina Høgsbjerg Rasmussen er SejlSikkert-ambassadør i Vallensbæk Havn. Hun har sejlet næsten hele sit liv, og når hun og familien sejler ud, er det med redningsvest og klare regler for sikkerheden.

– Der er stor forskel på at være bådejer og at kunne sejle. Som ambassadør vil jeg gerne være med til at udbrede den tursejler-uddannelse, vi har i sejlklubben, til at være et tilbud til alle, der bruger havnen. Det er fx vigtigt at have teknikken i orden, når du lægger til i en fremmed havn, og du skal vide, hvordan udstyret vedligeholdes, siger SejlSikkert-ambassadør Christina Høgsbjerg Rasmussen og fortsætter:

– Vi har allerede holdt nogle arrangementer, hvor folk kunne få tjekket deres redningsveste, og der var nogle af dem, der ikke virkede. Det kom bag på ejerne, og derfor er det vigtigt at skabe opmærksomhed om, hvad man selv skal gøre, for at sejlturen bliver sikker.

Læs mere på sejlsikkert.dk og se en af ”Undgå at ende som fiskeføde”-filmene her: https://www.youtube.com/watch?v=QpW9pTFIn2A

Download SejlSikkert appen gratis til Android og iOS

UNDERSØGELSEN
Så mange bruger redningsvest

 • 54,65 pct. bærer altid vest
 • 23,63 pct. gør det næsten altid
 • 12,79 pct. bærer nogle gange vest
 • 5,54 pct. bærer sjældent vest
 • 3,39 pct. tager aldrig vest på
 • Hvorfor bruger du vest?
 • 83 pct. af dem der bruger vest gør det fordi det øger deres sikkerhed
 • 44 pct. gør det fordi det er en vane
 • 35 pct. mener, at vesten er vigtigst i dårligt vejr
 • 26 pct. vil være et forbillede for andre
 • 11 pct. bruger vesten, fordi deres familie/venner ønsker det
Hvorfor bruger du ikke vest?

 • 54 pct. mener at vesten er mindre vigtig, når vejret er godt
 • 33 pct. mener, at vesten er upraktisk og begrænser bevægeligheden
 • 17 pct. mener, de er erfarne sejlere
 • 15 pct. mener ikke, at vesten er nødvendig
 • 14 pct. bruger ikke vest, fordi det ikke er en vane at tage den på
Kilde: Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFondens surveyundersøgelse, november 2015
Om observationsstudiet
Observationsstudiet er gennemført i september 2015 af Als Research. Der er gennemført en optælling i 15 repræsentative havne i hele landet af, hvor stor en del af fiskere og sejlere, der bærer vest, når de sejler ind og ud af havnen. 4.184 personer i 1.970 både indgår.

Om surveyundersøgelsen
Gennemført i november 2015 af Als Research blandt 2.118 personer sejlere, roere og fiskere.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Sten Emborg, sekretariatsleder, Søsportens Sikkerhedsråd
Tlf.: 72 19 62 19
E-mail: sem@dma.dk

Hvis I laver spændende aktiviteter ude på havnene, vil vi meget gerne tippes. Vi kan også være med til at dele begivenheder og nyheder på Facebook samt hjælpe med medieomtale og billeder.

Mange hilsner SejlSikkert-sekretariatet

(Visited 11 times, 1 visits today)