Mindeord over Jytte Munck 1929 - 2021

Jytte Munck 1929 – 2021

Efter et langt og indholdsrigt liv er Jytte her i februar afgået ved døden efter kort tids sygdom.

Jytte og Hans Jørgen Munck, der afgik ved døden i 2018, mødte hinanden i sejlklubben Frem i 1947, men flyttede i 1953 til Vordingborg, hvor de byggede hus på Elmealle 42. Både Jytte og Jørgen var gennem utallige år tæt knyttet til livet i Snekken. Jørgen var således aktiv i forbindelse med både de første optimistjoller og OK joller. Der blev ydet en stor indsat ved de store jollestævner, som klubben i især i halvtredserne og tredserne afholdt, ved klubhusbyggeri og meget mere, men den allerstørste indsat var utvivlsomt ungdomsarbejdet. Mange af vores nuværende medlemmer og også mange andre har lært at sejle af Jytte og Jørgen. Indsatsen strakte sig ikke alene til selve sæsonen, men Jytte stillede også hjemmet til disposition om vinteren, hvor bl.a. undertegnede sammen med andre juniorer blev indført i kapsejladsregler, sejladsteknik og taktik. Der blev ved hvert møde serveret kaffe og herligt hjemmebag. Skulle vi juniorer til kapsejlads i nabobyerne, og vi ikke kunne finde transportmiddel, stillede Jørgen og Jytte generøst deres lille Lloyd til rådighed. Var der landsskolekapsejlads langt ovre i det mørke Jylland, eller andre steder, var det også Jytte og Jørgen der organiserede, drog med og trøstede de mindste, når de fik hjemve. Jytte talte gennem alle årene varmt om sin tid i Sejlklubben Snekken, og havde således en lille porcelænsplakette med en optimistjolle hængende på væggen, som hun havde fået af en optimistsejler-mor. I de sidste år havde vi i Ravns Café glæden af hendes tilstedeværelse, hvor hun kunne berette om de mange års indsats og oplevelser.

Æret være Jyttes minde.

På Snekkens vegne

Svend Brorsen

P.S. Jytte og Jørgens søn, Nils oplyser, at der er bisættelse fra Vordingborg Kirke,

nu på onsdag d. 24. februar kl. 11,

Snekkens medlemmer er velkomne. Grundet Coronaen er der desværre ikke mulighed for sammenkomst bagefter.

(Visited 28 times, 1 visits today)