Kursuskatalog 2016

Kursuskatalog 2016

Kursuskatalog 2016

 

Sejlerskolen tilbyder i 2016 kurser for sejlklubbens aktive medlemmer med henblik på at styrke sikkerhed- og færdigheder til søs i overensstemmelse med sejlklubbens formål.

.

Kursus 1. Fritidssejleruddannelse (duelighedsbevis) – Den praktiske del, undervisning i sejlads med sejlbåd.

Formål med kurset er at henvende sig til voksne, der gerne vil lære at sejle eller blive endnu bedre til at sejle med sejl.
Undervisningen går over en toårig periode. Det første år lærer man det grundlæggende, som giver dig indsigt i sejlads, personlig sikkerhed og sømandskab. Det andet år indøves det der er nødvendigt for sikker sejlads for sejl. Alle elever skal minimum en gang deltage i natsejlads, hvor der vises hvordan en båd sejles og navigeres i mørke.
Kurset starter primo april 2016 til medio oktober 2016, afbrudt af sommerferie i juli måned.
Den praktiske sejlads gennemføres med hold på 2-3 elever og en af sejlerskolens instruktører ugentligt i tidsrummet 15:00 – 21:00.
Prisen er 900 kr. pr år.
Tilmelding ved henvendelse til sejlerskolechefen.
Tilmeldingsfrist senest den 31. marts 2016.

Kursus 2. Fritidssejleruddannelsen (duelighedsbevis) – Den teoretiske del – navigation m.m.

Dette kursus henvender sig både til motorbådsfører, senior- og ungdomssejlere.
Kurset gennemgår navigation, søvejsregler, forebyggelse mod brand, samt beskyttelse af havmiljø m.m.
Kurset afsluttes med prøve ved censor fra Søfartsstyrelsen.
Der må påregnes en del hjemmearbejde.
Kurset starter lørdag den 6. februar 2016 og løber efterfølgende over 9 lørdage eller søndage i februar-marts-april 2016 i tiden kl. 09:00-1700. Der kan maksimum deltage 16 elever.
Prisen for deltagelse er 500 kr. Derudover må påregnes udgifter til undervisning materiale ca.1000kr. Og et gebyr p.t. kr. 110 for prøve til søfartsstyrelsen.
Instruktører er Ann Engholm og Jan Jensen
Tilmelding ved henvendelse til sejlerskolechefen.
Tilmeldingsfrist senest den 15. januar 2016.
Sejlerskolen

Kursus 3. Tovværkskursus

Kurset henvender sig til nybegynderen eller den erfarende sejler/motorbådsfører der ønsker at mestre det praktiske arbejde med knob og tov.
Der gives desuden råd og vejledning til reparation af fortøjninger, som eleverne er velkomne til at medbringe.
Der er krav om minimum 10 deltagere.
Kurset afholdes den søndag den 13. marts 2016 fra kl. 09:00 til kl.17:00 i klubben ungdomsafdeling.
Der må forudses omkostninger til materialer og det nødvendige værktøj.
Instruktører er Johan Aakjær Ravn og Jan Jensen
Tilmelding ved henvendelse til sejlerskolechefen.
Tilmeldingsfrist senest den 26. februar. 2016.

Kursus 4. VHF kursus

Kurset henvender sig til de sejlere og motorbådsfører som ønsker at tage VHF/SRC-certifikat.
Kurset starter mandag den 29. februar 2016 kl. 18:30 i klublokalet og forløber hver mandag i tidsrummet 18:30-21:00 frem til mandag den 23. maj 2016.
Søfartsstyrelsen afholder prøve i Vordingborg torsdag den 26. maj 2016.
Prisen for kurset ca. 350 kr. for bogmateriale plus eksamensgebyr p.t. 503 kr.
Instruktør er Jan Jensen
Tilmelding til sejlerskolechefen
Tilmeldingsfrist senest den 1. februar 2016.
Sejlerskolen

Kursus 5. Kapsejlerkursus (teori)

Formålet med kurset at hjælpe dig godt i gang med kapsejlads eller hjælpe dig med at få mere ud af din deltagelse i onsdags kapsejladserne som både gast eller skipper.
Kurset er et teorikursus, der vil give dig værktøjer og hjælper dig på vej til at blive en erfaren kapsejler.
Kurset er obligatorisk for de der skal på kapsejlerkursus praksis.
Kurset afsluttes med en trimningsaften, hvor du kan få kontrolleret dine sejl og båds trim så du er klar til onsdagssejladserne.
Kurset tager udgangspunkt i Dansk Sejlunions bog – ”kom godt i gang med kapsejlads”.
Kurset afholdes onsdag den 13., 20. og 27. april fra kl. 19:00 til 21:00. Trimningsaften afholdes tirsdag den 3. maj 2015 fra kl. 19:00 til 21:00.
Prisen for kurset er ca. 100 kr. til bogmateriale.
Instruktør er Steen Graves
Tilmelding til sejlerskolechefen
Tilmeldingsfrist senest 31. marts 2016.

Kursus 6. Kapsejlerkursus (praksis)

Formålet med kurset er at uddanne dig som ikke sejler kapsejlads i egen båd til kapsejler både som gast, styrmand og taktiker. Kurset er en udbygning af kursus 5 kapsejlerkursus (teori).
Det er obligatorisk at du er med på eller har gennemgået kursus 5 for at deltage på dette kursus.
Undervisningen foregår i sejlklubbens Soling, hvor du er med til at forårsklargøre båden, etablere og justere rig og fintrimme sejlene under sejllads og udøve kapsejladstaktik i praksis under onsdagssejladserne.
Kurset starter 13. april med deltagelse i kursus 5. Her aftales med instruktør de praktiske opgaver vedrørende klargøring af undervisningsbåd.
Instruktør Jørgen Andreasen
Tilmelding til sejlerskolechefen
Tilmeldingsfrist senest 31. marts 2016

 

Kursus 7. Drift og vedligehold af bådmotor.

Formålet med kurset er at gennemgå hvordan man vedligeholder og drifter sin indenbords bådmotor.
Kurset afholdes torsdag den 17. marts 2016 kl. 1900 – 2200 i ungdomsafdelingens lokale.
Maksimum 16 deltagere.
Kurset er gratis
Instruktør er Jonas Skovgård fra Sydsjællands Ship Service
Tilmelding til sejlerskolechefen
Tilmeldingsfrist senest torsdag den 10. marts 2016.

Kursus 8. el og elektronik ombord

Er under revision.

 
Pladserne på de forskellige kurser besættes efter først til mølle princippet.
Sejlerskolen forbeholder sig ret til ændringer i programmet.

(Visited 7 times, 1 visits today)