Kontingenter for 2016

Kontingenterne for 2016 holdes uændrede med undtagelse af ungdomsafdelingens kontingent, som blev forhøjet med en halvtredser.

Kontingenter for 2016:

 

Aktive

kr. 800,00

Juniorer og optimister………..

kr. 500,00

passive

kr. 250,00

 

(man er junior indtil det fyldte 20 år. Juniorer der fylder 20 år i 2016 betaler først “voksentkontingent kr. 800” fra næste år 2017.)

Kontingentet bedes indbetalt til Nordea, reg.nr. 0040 kontonr. 0550451050 og senest d. 1.4.16

(Visited 7 times, 1 visits today)