Informationer om havneudvidelsen på Vordingborg erhvervshavn

Informationer om havneudvidelsen på Vordingborg erhvervshavn

 

Fakta Vordingborg Havn

Nuværende

2016

Efter endt havneudvidelse

Kajanlæg 275 meter 431 meter 1.645 meter
Vanddybde 6,5 – 6,8 meter 7,4 meter 9,40 meter
Sejlrende 25-30 meter 40 meter 50-70 meter
Godsomsætning 250.000 tons årligt 450.000 tons årligt 1 mio. tons årligt (anslået)

 

 • Dette sker nu:
  • I efteråret 2015 bliver der lavet nyt kajanlæg på 156 meter samt nyt havnebassin.
  • Sejlrendens bredde øges til 40 meter og en dybde på 7,40. Der vil ske ny afmærkning af sejlrenden
  • I samme ombæring byggemodnes tilstødende havnearealer.
  • Der etableres ny adgangsvej til havnen og en ny vej, der forbinder den nye havn med den eksisterende havn
  • Samlet havneareal efter denne del af udvidelsen: 133.000 m²

 

 • Planen for fremtiden:
  • Havnen har et ønske om at udvide havnen yderligere med kaj-nære havnearealer, for at fastholde eksisterende kunder samt tiltrække nye kunder.
  • Samlet havneareal efter den fulde udvidelse: 500.000 m²
  • Sejlrenden uddybes til 9,40 meter

 

 • Betydning for lokalsamfundet
  • Havneudvidelsen vil afføde mange nye arbejdspladser i kommunen
  • For eksempel flere opgaver til de lokale vognmænd og de lokale virksomheder, som kan tilbyde serviceydelser til havnens nye kunder – det kan være alt fra elektrikere til rengøringsservice.
  • Udvidelsen skaber liv, omsætning og nye skatteindtægter til vores område.

 

 • Havnebestyrelsen:
  Formand Per Stig Sørensen, politiker (Dansk Folkeparti)
  Næsteformand Knud Rasmussen, direktør DLG
  Medlem Jørn EloHansen, politiker (Venstre)
  Medlem Poul A. Larsen, politiker (Socialdemokraterne)
  Medlem Roland Gagel, direktør DC Råstoffer
(Visited 13 times, 1 visits today)