Informationer om havneudvidelsen på Vordingborg erhvervshavn

Informationer om havneudvidelsen på Vordingborg erhvervshavn

 

Fakta Vordingborg Havn

Nuværende

2016

Efter endt havneudvidelse

Kajanlæg 275 meter 431 meter 1.645 meter
Vanddybde 6,5 – 6,8 meter 7,4 meter 9,40 meter
Sejlrende 25-30 meter 40 meter 50-70 meter
Godsomsætning 250.000 tons årligt 450.000 tons årligt 1 mio. tons årligt (anslået)

 

 • Dette sker nu:
  • I efteråret 2015 bliver der lavet nyt kajanlæg på 156 meter samt nyt havnebassin.
  • Sejlrendens bredde øges til 40 meter og en dybde på 7,40. Der vil ske ny afmærkning af sejlrenden
  • I samme ombæring byggemodnes tilstødende havnearealer.
  • Der etableres ny adgangsvej til havnen og en ny vej, der forbinder den nye havn med den eksisterende havn
  • Samlet havneareal efter denne del af udvidelsen: 133.000 m²

 

 • Planen for fremtiden:
  • Havnen har et ønske om at udvide havnen yderligere med kaj-nære havnearealer, for at fastholde eksisterende kunder samt tiltrække nye kunder.
  • Samlet havneareal efter den fulde udvidelse: 500.000 m²
  • Sejlrenden uddybes til 9,40 meter

 

 • Betydning for lokalsamfundet
  • Havneudvidelsen vil afføde mange nye arbejdspladser i kommunen
  • For eksempel flere opgaver til de lokale vognmænd og de lokale virksomheder, som kan tilbyde serviceydelser til havnens nye kunder – det kan være alt fra elektrikere til rengøringsservice.
  • Udvidelsen skaber liv, omsætning og nye skatteindtægter til vores område.

 

 • Havnebestyrelsen:
  Formand Per Stig Sørensen, politiker (Dansk Folkeparti)
  Næsteformand Knud Rasmussen, direktør DLG
  Medlem Jørn EloHansen, politiker (Venstre)
  Medlem Poul A. Larsen, politiker (Socialdemokraterne)
  Medlem Roland Gagel, direktør DC Råstoffer
(Visited 7 times, 1 visits today)