Indkaldelse til visionsmøde

”Snekken har brug for dine gode ideer”

Snekken indkalder til visionsmøde vedrørende Nordhavnen d. 14.10.2014 kl. 19.00 i

ungdomsafdelingens lokale.

Kære medlem af Snekken

Igennem nogen tid har der været drøftelser i Havnebestyrelsen for Nordhavnen

om havnens fremtidige udvikling . Det er besluttet at gennemføre et visionsmøde,

hvor resultatet skal munde ud i et forslagskatalog til Vordingborg Kommune om

fremtidsperspektiver for havnen.

Som det er bekendt er Nordhavnens bestyrelse sammensat af repræsentanter

fra de aktive klubber og foreninger, de erhvervsdrivende på havneområdet, samt

repræsentanter for Vordingborg Kommunes havneadministration.

I havnebestyrelsen ligger det alle stærkt på sinde at påvirke udviklingen af

havneområdet fra roklubben i øst til Borgcentret i vest på den bedste måde, således

at området opfattes som et stærkt aktiv for både klubbernes medlemmer såvel som

gæster, der ankommer fra både landsiden og søsiden.

Sejlklubben Snekken er en vigtig aktør på Nordhavnen. Ungdomsafdelingen,

sejlerskolen, kapsejladserne og det almindelige liv på havnen er i høj grad medvirkende

til at skabe et fantastisk miljø i Vordingborg- et miljø der både skal værnes om og

fremmes.

For at skabe det bedste grundlag for havnens udvikling vil vi fra Snekkens bestyrelse

gerne invitere Snekkens medlemmer til at bidrage med gode forslag og ideer. Mød

venligst op og del dine ideer eller blot deltage i debatten om, hvordan vi gerne ser

udviklingen fremover. Det er vigtigt, at vi i samarbejdet med kommunen har klare

holdninger til, hvad der kræves for at gøre Nordhavnen til et endnu bedre aktiv for

havnens brugere og dermed også for Vordingborg Kommune.

Vi håber at Snekkens medlemmer vil støtte op om Nordhavnen ved at deltage d 14.

oktober 2014.

Med venlig hilsen

Niels Mikkelsen

(Visited 3 times, 1 visits today)