Højere takster for benyttelse af kommunens beddingsvogn, se her

                                                  

Den tidligere tekst på Snekkens hjemmeside:

 

– Såfremt du har spørgsmål til søsætningerne eller andet der vedrører havnen, er du altid velkommen til at kontakte havnefogeden !

Havnen råder over en hydraulisk beddingsvogn til optagning – og søsætning af både op til 10 tons .

I forbindelse med optagning af både , kan der foretages mindre reparationer og bundrensning med fastinstalleret højtryksrenser. En optagning / søsætning – inkl. evt. bundrensning koster pt. 200 kr. inkl. moms Optagning hvor båden bliver sat i stativ koster 300 kr.

I forbindelse med beddingen er der etableret en servicebro med tilhørende eldrevet mastekran: Løftehøjde 14 m. max. Belastning 500 kg.

Et hvert ønske om brug af beddingsvogn / mastekran kan kun ske efter aftale med havnefogeden !!!

 

Den nye tekst på Snekkens hjemmeside:

(Nordhavnens hjemmeside ændres snarest muligt)

 

Søsætning/optagning med havnens beddingsvogn:

Havnen råder over en hydraulisk beddingsvogn til optagning – og søsætning af både op til 10 tons .

I forbindelse med optagning af både kan der foretages mindre reparationer og bundrensning med fastinstalleret højtryksrenser.

I forbindelse med beddingen er der etableret en servicebro med tilhørende eldrevet mastekran: Løftehøjde 14 m. max. Belastning 500 kg.
Benyttelse af højtryksrenser og mastekran er gratis for Sejlklubbens medlemmer. Taksten for andres benyttelse af grejet aftales individuelt med sejlklubben

 

Takster fra 1.10.2014:

Optagning og transport på havneområdet, hvor båden bliver sat i stativ kr. 500,00

Søsætning igen forår 2015 kr. 500,00

 

Optagning og søsætning sammedag hvor båden som udgangspunkt forbliver på beddingsvognen kr. 450,00

 

Et hvert ønske om brug af beddingsvogn sker efter aftale med havnefogeden.

 

(Visited 4 times, 1 visits today)