Havne-. og Bygningsudvalg

luft-havn

Vordingborg Nordhavn
Er ejet af Vordingborg Kommune

Havneregulativ pr. 19-10-2011 – klik her –

Havnen er en naturhavn – I 2004 er havnen renoveret med helt nye broer og der er blevet væsentlig flere gæstepladser. Der er etableret brohoveder som gør havnen rolig ved syd-østlig vind. Havnen er charmerende, idyllisk og centralt beliggende i forhold til en god handelsby. Havnen kan besejles nat og dag.

Havnen er netop blevet oprenset så dybden er minimum 2 meter. Der er enkelte steder hvor dybden er mindre, men bunden består at blød mudder, så med god maskinkraft kan man sejle i hele havnen

Kort_udsnit
vordin1
 
HUSK – KLUBSTANDEREN er gratis og kan afhentes i klublokalet, eller ved henvendelse til kassereren.
 
Nøgle til klubhus og til masterum kan købes gennem kassereren.
pr. 1. maj 2010, vil toilet- og badebygning være låst med kodelås, koden vil for;
gæstesejlere, står på kvitteringen for havnebetalingen.
SSV klubmedlemmer, ved henvendelse til, havnefoged
eller til et bestyrelsesmedlem.

Der etableret GRATIS internet på hele havnen. Adgangskode fremgår af kvitteringen ved betaling af havnepenge.

 

 

bådstativ
Når nu bådestativerne skal placeres i indhegningen efter søsætningen, SKAL træstativerne, som vist på foto, skilles ad. Disse stativer fylder meget i indhegningen. Der skal kun afmonteres 6 bolte, og de vil fylde meget mindre.
Har du stativ eller bukke stående på pladsen ved Roklubben??
Husk at sætte navn på dit bådstativ. Fra 2014 er stativopbevaringen gratis hvis dit stativ skal stå på stativpladsen ved Roklubben…..
.
.

I foråret lykkedes det endeligt at få den nye legeplads på plads, og for at undgå for megen forurening på området, er det besluttet, at man ikke må rense/højtryksspule bådenes bund på dette areal. Derfor har du nok set, at master fremover afrigges og lægges ved legepladsen. De store både, som havde plads her, kommer fremover til at stå f.eks. ved det gamle masteplads.
Angående master, så endnu engang:
Alle vant og stag SKAL afmonteres, det gælder også rulleforstag samt sallingshorn. Når masten er lagt på bukkene, skal den ikke ligge og irritere alle andre, ved at der ikke sker mere før måske næste weekend. Få den af vejen, og ind på plads. Pladsen er hele tiden fra gulvet og opefter. Undtaget de få, som skal hænge under loft. Alt beskrevet ved opslag på portene. Der er også mærkesedler, hvor du skriver båd/navn/tlf.. Bom og spilerstag bliver i båden eller tages med hjem, vi har desværre ikke plads mere i masterummet. I grove tilfælde af ”misforståelser” af det vedtagne, vil det omtalte grej blive lagt ud igen, og ejeren kontaktet.
(Visited 109 times, 1 visits today)