Håndbog for sejlerforældre

Håndbog for sejlerforældre

– Håndbog for sejlerforældre –

 

Velkommen til ungdomsafdelingen i ”Sejlklubben SNEKKEN Vordingborg”

Sejlklubben SNEKKEN Vordingborg forkortes med ”SSV”

Med dette hæfte vil vi informere om arbejdet i klubben, og derigennem prøve at give svar på nogle af de mange spørgsmål, der naturligt melder sig i den første tid i klubben.

SSV ønsker dig rigtig god fornøjelse med din nye sport!

Det er vores erfaring, at de første gange på havnen som nye sejlerforældre godt kan være forvirrende. Derfor har vi lavet denne håndbog for at hjælpe jer forældre og jeres børn bedst muligt i gang i SSV.

Målet er at gøre turen på havnen til en god og spændende oplevelse for både børn og forældre.

På de næste sider vil vi forsøge at besvare de mest basale spørgsmål som hvem der gør hvad, hvad man skal og må osv. Desuden er der oversigter over jollens vigtigste betegnelser, disses funktion samt en liste over de vigtigste begreber på vandet.

Håndbogen skal naturligvis ikke erstatte den personlige kontakt på havnen til trænere og ledere, men blot gøre den til tider lidt hektiske aktivitet mere overskuelig for nye forældre.

Derfor kære forældre, vær opsøgende og spørg når der er noget I er i tvivl om, så vil vi bestræbe os på at hjælpe jer og jeres barn rigtig godt i gang som sejler og sejlerforældre.

 

Opstart i SSV

Vi udleverer denne håndbog, som I opfordres til at gennemlæse sammen med den nye sejler, således forældre og sejler har en indledende fælles forståelse af hvad det vil sige at sejle i SSV.

Når sejleren ønsker at stifte bekendtskab med jollesejlads, møder man blot op eller kontakter formanden. Her vil træneren og ungdomsudvalgets medlemmer introducere den nye sejler og forældrene til sejlsport.

Vi har redningsveste I kan låne. Joller uddeles således at hver sejler så vidt muligt har den samme jolle og udstyr hver gang. Hvis der er mange sejlere, kan det være nødvendigt at hver jolle deles af 2 sejlere.

Ved opstart indmeldes alle sejlere, for at havde det juridiske på plads, og samtidig bekræfte, at du kan svømme mindst 200m. Efter at have deltaget i den ugentlige træning i en måned, er det tid til at betale kontingent.

 

Hvad koster det!

Det er meget billigt at sejle optimist i Sejlklubben SNEKKEN Vordingborg.

Klik her for at se priser for medlemskab.

Dette medlemskab omfatter træning, lån af jolle og gratis svømning et par lørdage i vinterhalvåret.

Det er en forudsætning for at blive medlem af klubben, at man tager del i arbejdet for at få det hele til at fungere optimalt.

Man kan ikke bare melde sit barn ind og forvente, at sejlklubben herefter klarer alt med træning, jolle-pasning, klargøring, stævnesupport mv.

Alt arbejde i klubben kører på frivillig basis, og derfor er det et krav til alle forældre, at man på den ene eller anden måde yder noget for sit barn. Jo mere vi alle hjælper til, jo mere kan vi tilbyde vores børn af gode oplevelser.

 

Hvornår sejler vi?

Der bliver sejlet 2 gange om ugen, mandag og torsdag fra kl. 17.00 til 19.00.

 

Mandag Fra kl. 17:00 Til kl. 19:00
Torsdag Fra kl. 17:00 Til kl. 19:00

 

Sejlersæsonen starter i foråret med teoriundervisning i marts og april måned.
Der er ikke træning i skolernes ferie.

Der sejles fra maj til september (dog ikke i skolernes sommerferie)

 

Nødvendigt udstyr for at komme i gang

SSV stiller joller til rådighed, du behøver således blot at møde op i passende tøj.

Regntøj og gummistøvler er en god start.

I starten kan redningsvest og våddragt lånes af sejlklubben.

Husk en pose med skiftetøj, og husk at det ofte er meget koldt på vandet.

Senere i håndbogen finder du lidt mere information om påklædning.

 

Ungdomsudvalgets sammensætning.

Ungdomsudvalget – som er et udvalg under SSV – varetager ungdomsarbejdet i SSV.

Ungdomsudvalget består af følgende:

Kim Nybo

Formand for Ungdomsudvalget

 

Udvalget består derudover af de aktive trænere.

 
sejlklubben.snekken.ungdom@gmail.com

 

Kommunikation – information

Den daglige direkte personlige kontakt er den vigtigste, derfor vær opsøgende og spørg, giv udtryk for dine holdninger og ønsker.

Den formelle og fælles information til sejlere og forældre, eksempelvis invitationer til stævner foregår via mails:

sejlklubben.snekken.ungdom@gmail.com    

Du kan også finde SSV Ungdom på facebook https://www.facebook.com/groups/406431832743664/

På klubbens hjemmeside https://www.sejlklubben-snekken.dk/ findes information om ungdomsafdelingen samt klubbens øvrige udvalg og aktiviteter. Se blandt andet de seneste nyheder på forsiden.

 

Regler i Sejlklubben SNEKKEN Vordingborg

De følgende regler er formuleret for primært at varetage sejlernes sikkerhed, sekundært for at passe på udstyret.

 • Af hensyn til sejlerens sikkerhed skal trænerens anvisninger altid følges.
 • Sejlerne skal ALTID bære redningsvest når man er på broerne eller i jollen (flydetest vesten mindst én gang om året)
 • Alle sejlere skal kunne svømme mindst 200m (det er ok med redningsvest på).
 • Sejleren skal blive ”ved flokken” – holde sig tæt til de andre.
 • Ved kæntring skal man altid blive ved jollen! Svøm aldrig væk fra jollen – kald evt. på din træner.
 • Sejlere som vil sejle vintersejlads eller begynde tidligt på sæsonen (inden april/maj) skal have tørdragt og forsvarligt tøj på, dvs. handsker, huer, surfstøvler eller gummistøvler.
 • Sejlere må kun tage på vandet uden følgebåd, hvis de er godkendt hertil af træner eller en leder og kun hvis der minimum går 3 enmandsjoller eller 2 tomandsjoller på vandet sammen. Sejlerne skal selvfølgelig også have forældrenes tilladelse til at sejle uden ledsagelse af træner.
 • For trænere og bådfører gælder det, at når sejlere skal hjælpes op i jolle eller følgebåd skal motoren være standset! Frigear tæller ikke!
 • Du skal behandle udstyret som det er dit eget – det betyder “pas rigtig godt på det”.
 • Jollerne må ikke ridses i bunden, det betyder at bådene aldrig må trækkes op på rampe eller i det hele taget trækkes på noget underlag, jollerne må enten: ”sejle, flyve eller stå stille”.
 • Jollen skal flydetestes én gang om året.

 

Det er vigtigt at pointere, at vi som trænere kun kan varetage sejlernes sikkerhed, hvis sejlerne og forældrene har forståelse for, at ude på vandet er det ubetinget træneren som bestemmer. Diskussioner mellem sejler, forældre og træner forekommer derfor ikke på vandet (det kan vi efterfølgende klare når vi kommer på land).

 

SSV forældrepolitik

Det er målet, at nye forældre umiddelbart føler sig velkomne i klubben.

Det er ligeledes målet at forældrene motiveres til aktivt at tage del i ungdomsarbejdet.

Arbejdet i ungdomsafdelingen er frivilligt arbejde, og for at træningsaftenerne kan blive en positiv oplevelse for børnene må forældrene påregne at deltage aktivt med klargøring af joller, søsætning etc.

Det er en forudsætning for at sejle i SSV ungdomsafdeling, at man som forældre er villig til at yde sin del af arbejdet, for at få det hele til at løbe rundt. Det betyder, at man ikke bare kan melde sit barn ind og aflevere det til træning og herefter forvente, at klubben forestår jollepasning, klargøring, oprydning, stævnesupport mv. Forældrene vil derfor blive introduceret til disse opgaver.

Ved hver træningsaften er der behov for at hjælpe sejlerne med at rigge jollerne til, sætte jollerne i vandet, ”holde brovagt”, hjælpe sejlerne på land igen efter endt sejlads, skylle udstyret og bære alt på plads, holde orden på pladsen, hente benzin til følgebåde, løbende vedligeholdelsesopgaver mm.

Det er ungdomsudvalgets målsætning, at alle forældre introduceres grundigt i rollen som ”sejlerforældre”, og på den måde kan medvirke til udviklingen i ungdomsarbejdet i SSV.

Denne håndbog er et af midlerne i denne introduktion.

Forældrene opfordres til i videst muligt omfang at tage med deres sejlerbørn, når de deltager i stævner og andre arrangementer.

For at bevare og styrke sammenholdet i forældregruppen afholdes forskellige sociale arrangementer, eksempelvis det årlige klubmesterskab, Skåningebro-tur, Svømmehallen, julearrangement og Fastelavn etc.

 

Forældreopgaver

Der er mange ting, der skal klares inden børnene kan komme på vandet og sejle. Derfor er det vigtigt at børnene bliver støttet og hjulpet af deres forældre, ledere og trænere på havnen. Her er en kort gennemgang af hvilke ting, forældre kan hjælpe til med på havnen:

 • Jollen vendes om ved to personer, en i hver ende af jollen løfter båden og vender den rundt.
 • Derefter hentes rig i masteskuret og sættes ned gennem toften i mastefoden.
 • Sprydet sættes, så der ikke er folder i sejlet, når der hales ind i skødet (bed evt. en træner eller anden erfaren sejler om hjælp).
 • Bomnedhalet sættes så det er nogenlunde stramt, men dog så det er lidt løst når man tager bommen ned mod hjørnet på essingen i jollens agter (bed evt. en træner eller anden erfaren sejler om hjælp).
 • Dernæst hentes ror og sværd i masteskuret og lægges ned i jollen (det kan sejlerne selv gøre)
 • Det sikres at øse og evt. padle er bundet godt fast i jollen
 • Så er jollen tilrigget og klar til at komme i vandet!
 • Husk at tage redningsvest på
 • Jollen løftes over på en jolletrailer og trækkes ned til slæbestedet.
 • Jollen holdes (i mast eller essing) mens sejleren sætter sig ned i båden, sætter skødet i hanefod og får ror og sværd på. Det er vigtigt at jollen ikke banker mod broen, da glasfiberen tager skade ved slag.
 • Når jollen ligger i vandet bindes mastesikringen op over bomnedhals-klampen på masten (råbåndsknob). Mastesikringen sikrer, at masten ikke ryger op af mastefoden under kæntring og ødelægger tofte. (bed evt. en træner eller anden erfaren sejler om hjælp)
 • Når sejleren er klar, skubbes jollen forsigtigt væk fra bro/slæbested.

 

Medens sejlerne er på vandet, er der brovagt. Brovagtens opgave er at hjælpe sejlere som kommer tidligere ind.

Vagten går på skift mellem forældrene.

 • Når sejlerne kommer ind igen, tages imod jollen, mastesikringen bindes op, skødet tages af, ror og sværd lægges i jollen under den agterste pude, og jollen slæbes op på jollevognen, og køres op på pladsen, hvor den skylles og lægges på plads.
 • Hvis jollen har været kæntret, skal sejl og rig skylles, masten skylles indvendig ved sprydsystemet.
 • Øvrigt udstyr skylles og hænges på plads.
 • Det er desuden forældrenes pligt at sørge for at børnene er forsvarligt klædt på, dvs. iført redningsvest og ordentligt tøj. Det er helt fint at C-sejlere kommer i regntøj og gummistøvler.

 

”Sejlerbørn”

Som en støttende forælder til sejlerbørn giver du dit barn en masse gode og spændende oplevelser. Du får en masse gode stunder sammen med dine børn og bliver en del af deres fritid i de år, hvor det ellers normalt bliver svært som forælder at følge med i børnenes interesser og fritid. Sejlerbørn lærer mange ting, bl.a.:

 • Selvstændighed – man lærer selv at træffe afgørende beslutninger.
 • Selvtillid – succesen ved selv at få båden til at sejle, og senere til kapsejladser selv få succesen eller nedturen hvis valget om, at sejle ud på en bestemt fløj var forkert.
 • Samarbejde med de andre børn. Specielt til holdsejlads, hvor 3-5 børn sammen skal hjælpe hinanden til at blive bedre placeret end et andet hold. Desuden lærer børnene hurtigt at hjælpe hinanden på havnen, idet der er mange ting, som man skal være 2 personer til.
 • Kende sine grænser og selv sætter grænser.
 • Respekt for naturen og andre mennesker – lærer at respektere andre sejlere, konkurrenter, trænere og ledere samt respektere vandet og vinden for den kraft, som naturen har.
 • Disciplin – Hvis man vil være god til at sejle, så er det kun timer på vandet som gælder. Hvis man vil være god, må man derfor træne meget – det er kun sejlerne som kan træffe det valg og de skal selv have disciplinen til at vedligeholde det.

Som tommelfingerregel tager det cirka børnene 1 år inden de har styr på jollen, og cirka 2 år inden sejleren for alvor kan kontrollere jollen 100 %. Det er altså en langsommelig læreproces, hvor vandet ofte kan virke voldsomt på den nye sejler, derfor er det vigtigt, at du støtter dit barn meget aktivt i processen.

 

Afvikling af træning

Den enkelte træner vil kunne rykke lidt på mødetider for at få logistikken til at gå op!

Der er ikke træning i skolernes ferie.

Der sejles fra maj til september (dog ikke i skolernes sommerferie)

Der bliver sejlet 2 gange om ugen, mandag og torsdag fra kl. 17.00 til 19.00.

 

Før sejlads

Senest 16.45 – Trænere og hjælpere møder

– den aftenansvarlige sørger for, at der låses op til klubben og benzinskur

– hjælpere på ledsagebåde klargør bådene med benzintanke, bøjer, tovværk osv.

– havnevagt hjælper på jollepladsen

 

17.00 – Aftenens trænere afholder skippermøde med deres hold

Sejler er omklædt og tilrigget og klar til at gå på vandet straks efter skippermødet sluttes..

17.20 – Sejlerne er på vandet!

C-sejlerne har ofte lidt teori inden sejlads, og de vil derfor ofte være de sidste, der sejler ud.

Efter sejlads

Skippermøde efter at sidste sejler på holdet er i havn (skal afholdes hurtigst muligt)

Efter skippermøde hjælper sejlerne hinanden med afrigning og oprydning på jollepladsen.

Hjælpere på ledsagebåde sørger for at benzintanke, bøjer, tovværk mv. kommer tilbage i skuret. Gummibåden tages op og køres i skuret, som låses. Havnevagt tilser at jollepladsen er ryddelig.

Den aftenansvarlige kontrollerer at klubhus er pænt og ryddeligt, at der ikke ligger grej på jollepladsen, at benzintanke er tilbage i benzinskuret, låser benzinskur.

De træningsaftener hvor der skal pakkes til stævner, må dette ikke forsinke skippermødet. Ingen er færdige før skippermødet er afsluttet, og alle har rigget af og ryddet op.

Der er badefaciliteter i klubhuset for de af sejlerne, som ønsker at benytte disse.

Toiletterne findes ligeledes i klubhuset.

Optimistjollen

Optimistjollen er ofte den jolle, man starter med at sejle i, når man som barn skal lære at sejle. Optimistjollen kan sejles af både piger og drenge mellem 8 og 15 år.

opti data1

opti data 2

 

Sådan passer jeg min klubjolle.

Når du låner en klubjolle, er det vigtigt, at du passer godt på den. Klubjollerne skal holde i mange år, og den der skal låne den efter dig, vil også gerne sejle i en pæn og god jolle. Derfor er der her en kort gennemgang af, hvordan du passer din klubjolle.

Før hver sejlads:

Når du rigger jollen til, skal du se efter om alle dele på joller er i orden, og i det hele taget være opmærksom på, om der er skader. Hvis der er noget galt med jollen, fortæller du det til en af trænerne eller en af ungdomslederne.

Pust luft i opdriftsmidlerne, så de er helt fyldte. Pas på ikke at puste for meget luft i, da de derved nemt ødelægges. Husk at mastesikringssnoren først må bindes, og skødet gøres fast lige inden du sejler ud.

Efter hver sejlads:

Når du kommer ind, skal du huske at løsne mastesikringen, og skødet. Når jollen er kommet på land, skyller du sejlet, mast, ror og sværd. Jollen skylles indvendigt og udvendigt. Er der kommet snavs på jollen, som du ikke kan fjernes med vand alene, vaskes jollen med sæbevand.

Husk også at se jollen efter, så småskader og manglende dele kan ordnes inden næste træningsaften.

Hvis jollen har været væltet er det vigtigt, at masten skylles grundigt indvendigt ved sprydsystemet, da der ellers sker kraftig korrosion, og masten brækker.

I løbet af sæsonen:

Hvis der sker skader på jollen:

Hvis der sker skader på jollen eller dens udstyr, skal du straks give besked til en af trænerne eller den materielansvarlige. Husk på at det ikke kan undgår at der kommer skader på materiellet, også selv om man passer godt på det. Hvis skaden ikke er sket ved skødesløshed eller med vilje, er der ingen der vil bebrejde dig for det.

 

Begreber på vandet

”Alm. Trekantsbane”

 

En almindelig Trekantsbane er en bane med en startlinje, et topmærke, et slagmærke og et bundmærke. Banen kan variere ved at startlinjen ligger som en del af bundmærket.

begreber

”Sejle kryds”

En båd skal have vind i sejlet for at sejle fremad, hvorfor en båd ikke kan sejle direkte mod vinden. Derfor ”krydser” man op mod vinden på ”bidevind-kurs”, dvs. cirka 45 grader til vinden. Der sejles ”kryds” fra startlinje til topmærke og fra bundmærke til mållinje eller topmærke (afhængig af hvor mange opkryds, sejlerne skal have.

”Slør”

Der sejles ”slør” eller ”halvvind”, når bådene sejler fra topmærke til slagmærke og igen fra slagmærke til bundmærke. Vinden kommer ”agten for tværs” og skødet er derfor slækket, så bommen er cirka 45 grader ud fra båden.

”Læns”

Der sejles læns eller platlæns, når bådene sejler direkte fra topmærke til bundmærke (forekommer kun ved 2 opkryds). Vinden kommer agten ind og sejlet er derfor slækket til bommen står cirka 90 grader ud fra båden. ”Amerikanerlæns” er når sejleren på lænseren krænger båden til luv (=samme side som sejleren sidder i) og dermed opnår mindre skrogareal i vandet og dermed mindst mulig vandmodstand. Det er som regel kun A-sejlere som behersker denne teknik.

”Kæntre”

En båd kæntrer, når bunden på båden vender i vejret og masten ryger ned i vandet. En kæntret båd flyder pga. opdriftsmidlerne og vil aldrig synke. Båden vendes om igen af sejleren, som kravler op på bunden af båden og tager fat i sværdet, stiller sig helt ud på kanten af båden (evt. med fødderne i essingen/kanten af jollen) og læner kroppen væk fra båden. Dermed får sejlerens vægt båden til langsomt at rejse sig op igen, hvorefter sejleren kan kravle op i båden igen.

”Styrbord” og ”bagbord”

Højre og venstre kaldes i søsportssprog for henholdsvis styrbord og bagbord. ”styrbord halse” kaldes den kurs, hvor vinden kommer ind fra højre/styrbord side i sejlet, medens ”bagbord halse” er den kurs, hvor vinden kommer ind fra venstre/bagbord side i sejlet.

”Styrbord-bagbord-reglen”

Den vigtigste vigeregel indenfor søsport kaldes styrbor-bagbord reglen. Det betyder at alle både på styrbord halse har retten til vejen, medens både på bagbord halse skal vige, dvs. gå af vejen, for både på bagbord halse. Desuden er der følgende andre regler: ”motor viger for sejl” og ”lyst viger for brød”.

”luv og læ”

Luv betegner den side i båden hvor vinden kommer ind i sejlet, medens læ er den modsatte side, hvor sejlet er, dvs. hvor der er læ.

Sejlertøj

Børnene skal altid have et sæt tørt skiftetøj og et håndklæde med til sejlads.

Derudover skal de have deres sejlerbeklædning: vest (helst en svømmevest, den er ikke så klodset og giver mere bevægelsesfrihed.)

I starten evt. bare regntøj og gummistøvler, hue og varmt tøj under regntøjet.

På længere sigt vil det være relevant at anskaffe:

 • tørdragt (forår og efterår)
 • våddragt (sommer)
 • sejlerhandsker
 • neoprensko eller støvler
 • svedtransporterende undertøj
 • evt. nedtællingsur

Før du investerer i sejlertøj, spørg en af de andre forældre til råds, måske har de brugt udstyr liggende du kan overtage eller købe billigt.

sejlertøj

 

Plan for den kommende sæson

Vi starter op igen i april med A, B og C optimister samt Feva, Tera og 29’er

Som udgangspunkt sejler C-Sejlerne i en gruppe for sig selv.

A & B-Sejlerne i en gruppe for sig selv.

Tera, Feva og 29’erne i en gruppe for sig selv

Træningen tager udgangspunkt i Dansk Sejlunions diplomer samt kapsejlads.

Det gælder for samtlige hold, at der er skippermøde på land både før og efter sejladsen.

 

Sejladsområde

Under normale vejrforhold sejlads der i de viste områder på billedet.

C-sejlerne vil til en start typisk sejle halvvind fra ungdomsafdelingens jollebro over imod Oringe (frem og tilbage) Leg og kæntringsøvelser indgår også efter vejrforholdene.

A/B-sejlerne vil ofte sejle kapsejlads eller lave øvelser, der har relation til kapsejlads

De store joller vil ligeledes sejle kapsejlads på en bane, der bliver lagt ud, eller lave øvelser der har relation til kapsejlads (Fx øve startprocedure).

sejladsområderne

 

 

 

 

Trænerpolitik i ungdomsafdeling.

Ungdomsafdelingens trænerstab består af såvel voksne (forældre med sejladserfaring) og ungtrænere (erfarne jollesejlere).

Alle trænere opfordres til at gennemgå Dansk Sejlunions trænerkurser og udgifter hertil betales af klubben. Trænerne søges løbende udviklet ved opfølgningskurser og ved at deltage som assistenter for mere erfarne trænere.

Ungdomsudvalget koordinerer træningsopgaverne i samarbejde med trænergruppen.

De enkelte trænere laver programmer for deres træning herunder målsætning for de enkelte sejlere i deres gruppe.

For jollesejlere trænes der så vidt det er muligt på 3 niveauer, begyndere (C-sejlere), mellemgruppen ( B-sejlere og A-sejlere) den store gruppe (Feva, Tera og 29’er)

I det omfang det er muligt trænes hver gruppe af samme træner sæsonen igennem, således at kontinuiteten i undervisningen bliver bedst mulig.

Det er målet kontinuerligt at være i stand til at betale 2 ungtrænere for indsatsen. Det er vores overbevisning, at det er nødvendigt med lønnede ungtrænere for at sikre kontinuitet, kvalitet og rekruttering, hvilket igen er forudsætningen for en fortsat positiv udvikling af ungdomsarbejdet.

 

Nyttige link

Dansk Sejlunion: http://www.sejlsport.dk/

OCD – Optimist Sailing Team Denmark:  http://www.ocd.dk/

Bådmagasinet www.baadmagasinet.dk

Fevajollernes side www.fevaclass.dk

Producenter og forhandlere

Winner www.winneroptimist.dk

Århus Seashop www.aarhusseashop.dk

 

Optimist A/B/C

Optimistjollen er ofte den jolle, man starter med at sejle i, når man som barn skal lære at sejle. Optimistjollen kan sejles af både piger og drenge mellem 8 og 15 år.

optimist5000

 

Nye Optimist sejlere starter som ”C sejlere”

C-sejlerne er et hold, hvor sammenhold, hygge og læring af de grundlæggende teknikker og regler er i fokus. Holdet består af helt nye sejlere, da C-sejlerne er for begyndere, hvorfor niveauet også er tilpasset efter dette.

Vi tilbyder et særligt introduktionsforløb for nye C-sejlere hvert forår. Men man kan også sagtens starte om efteråret eller midt på sæsonen.

Sæsonen for dette hold løber fra slut april/start maj til efterårsferien, hvor træningen foregår hver mandag og torsdag fra kl. 17.00 (omklædt og tilrigget) til ca. 19.00, alt efter vind og vejr. Desuden er der i løbet af sæsonen mulighed for at deltage i diverse små kapsejladser, stævner og hytteture med andre sejlere på samme niveau.

Træneren for dette hold er Dorthe som er formand for ungdomsafdelingen, og hun ved alt om hvordan, det er at lære at sejle som ny. Dorthe er utroligt sød ved de nye sejlere, og er god til at lytte til børnene og forklare tingene på en let forståelig måde. Til dagligt arbejder Dorthe med børn som pædagog.

Optimist B sejlere

B-sejlerne er typisk de sejlere, der er i gang på 2. eller 3. år. På dette hold handler det om at lære nogle flere ting om at sejle. Vi går lidt mere op i, hvad man kan gøre med jollen, for at den sejler bedre og hurtigere. Man lærer lidt flere regler og får tips og tricks til at komme videre med sin sejlads. Ud over træning mandag og torsdage aftaler B-sejlerne nogle gange om året at tage til nogle udenbys stævner/kapsejladser eller lejre.

Optimist A sejlere

A-sejlerne er de mest erfarne og dygtigste Optimist-sejlere i klubben. De har typisk sejlet jolle i 3 år eller mere. De deltager gerne i kapsejladser rundt omkring i Danmark og evt. på udlandsture.

Feva, Tera og 29’er

Når man af den ene eller anden grund vokser fra optimistjollen, er der mulighed for at rykke op i en større jolletype.

 

Landsdækkende definitioner for A-, B- og C-optimister

Følgende er gældende for åbne stævner overalt i Danmark, hvor der sejles i gruppeinddeling for A-, B- og C-optimister.

 1. Formål

At bevare-optimistsejlerens interesse for sejlsporten ved at give ham / hende konkurrencemuligheder i forhold til kunnen og viden.

 1. Definitioner.

C-sejlere:

En ny optimistsejler er C-sejler indtil sejleren mener sig kvalificeret til at blive B-sejler

Eller

Indtil C-sejleren jf. følgende rykker op som B-sejler.

Oprykning fra C- til B-sejler:

En C-sejler bliver straks B-sejler, når han/hun har placeret sig i den bedste tredjedel af stævnets (1) deltagere tre gange.

Dvs. hvis der er 30 C-sejlere og sejleren bliver i ”top 10” i C-feltet, får vedkommende en ”pind”.

Efter tre ”pinde” rykker-sejleren op som B-sejler.

Sejleren kan også oprykke fra C- til B-sejler, hvis sejleren mener sig kvalificeret til at blive B-sejler.

Efter deltagelse i første stævne som B-sejler, skal man fortsætte som B-sejler.

B-sejlere:

En B-sejler er en optimistsejler, som ikke længere er C-sejler, og som ikke tidligere har været A-sejler.

Oprykning fra B- til A-sejler:

En sejler bliver straks A-sejler, når han/hun som B-sejler har placeret sig i den bedste tredjedel af stævnets (1) deltagere tre gange.

Dvs. hvis der er 30 B-sejlere og sejleren bliver i ”top 10” i B-feltet, får vedkommende en ”pind”.

Efter tre ”pinde” rykker-sejleren op som A-sejler.

Sejleren kan også oprykke fra B- til A-sejler, hvis sejleren mener sig kvalificeret til at blive A-sejler.

Efter deltagelse i første stævne som A-sejler, skal man fortsætte som A-sejler.

A-sejlere:

En A-sejler er en optimistsejler, som ikke længere er B-sejler.

 1. Deltagelse.

A-sejlere kan deltage i alle kapsejladser for A-sejlere.

B-sejlere kan deltage i alle kapsejladser for B-sejlere.

C-sejlere kan deltage i alle arrangementer for C-sejlere. Dette omfatter også ”sølvfelter”, hvor reglen om bedste tredjedel også gælder. Et ”sølvfelt” betragtes som et samlet felt for B og C sejlere, og en C sejler der stiller op der rykkes derfor ikke automatisk op som B sejler.

 1. Præmier.

For C og B sejlere skal der som minimum være præmie til alle sejlere i bedste tredjedel. Præmien er det synlige bevis på at sejleren har opnået en pind.

For A sejlere skal det tilstræbes, at der er præmie til hver 3. startende.

(1) Ved stævnets deltagere forstås antallet af sejlere, som figurerer på resultatlisten fra stævnet.

 

Vedtaget og underskrevet af alle 13 kredsformænd på DS`s ungdomsseminar i Brøndby d. 17/11-2007.

(Visited 10 times, 1 visits today)