Privatlivspolitik

Sejlklubben SNEKKEN Vordingborg Privatlivspolitik

Denne politik beskriver, hvordan Sejlklubben SNEKKEN Vordingborg behandler personoplysninger. Politiken er udarbejdet med inspiration fra Danmarks Idrætsforbund vejledning til implementering af Databeskyttelsesforordningen i det danske foreningsliv.

DATAANSVARLIG

Sejlklubben SNEKKEN Vordingborg er dataansvarlig for behandling af personoplysninger ifm. klubbens virke. Vi er:
Sejlklubben SNEKKEN Vordingborg
Nordhavnsvej 34
4760 Vordingborg
CVR 30929012

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Vi anvender dine personoplysninger til medlemsadministration, kommunikation og personaleadministration. Vi har kategoriseret personoplysningerne, jf. nedenfor.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER OG BRUG HERAF

Vi indsamler og behandler følgende oplysninger i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven:

 1. Aktive og passive medlemmer: Alle, der betaler kontingent i Sejlklubben SNEKKEN Vordingborg. Vi indsamler navn, adresse, telefon, mail, fødselsdato og kontonummer. Vi tildeler et medlemsnummer til dig. Vi anvender dine personoplysninger til medlemsadministration, herunder kontingentopkrævning, samt kommunikation fra klubben og personaleadministration.

 2. Elever på venteliste og kursus. Vi indsamler navn, adresse, telefon, mail og fødselsdato. For elever til prøve i praktisk sejlads, indsamler vi også CPR-nummer.

 3. Trænere og faste brovagter i ungdomsafdelingen. Vi indsamler og behandler udover information som Medlem (1) også børneattest, som kræver indsamling af CPR-nummer. Vi administrerer og opbevarer børneattesten i klubbens e-Boks løsning, der opfylder Databeskyttelseslovens bestemmelser om behandling af personoplysninger vedrørende strafbare forhold.

KILDER

Når vi modtager og/eller behandler information fra andre end dig selv, vil disse kilder være:

 1. Offentlige myndigheder

 2. Online kilder, fx sociale medier eller nyhedsmedier, der er offentligt tilgængelige.

BEHANDLINGSGRUNDLAG

Vi behandler dine personoplysninger som ovenfor beskrevet, baseret på forordningens artikel 6, stk. 1. litra f, hvor det er vurderet, at det er i medlemmernes interesse, at klubben kan håndtere medlemsadministration, (herunder opkræve kontingent), kommunikere med medlemmerne, opfylde lovmæssige krav (fx børneattest og skatteindberetning) samt personaleadministration.

VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver dine personoplysninger til modtagere:

 1. Sejlklubbens bestyrelse

 2. Offentlige myndigheder (SKAT og Politi)

 3. Dansk Sejlunion

 4. Censorer (praktisk sejlads).

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem af Sejlklubben SNEKKEN Vordingborg. Når du udmeldes af klubben, slettes dine data.

Er du ansat ophører vi med at opbevare dine data fem år efter din ansættelses ophør i henhold til Bogføringsloven.

DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du henvende dig til Sejlklubben SNEKKEN Vordingborg via kasserer@sejlklubben-snekken.dk

 • Du har ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Registrerede personer kan klage over behandlingen af oplysningerne til Datatilsynet: dt@datatilsynet.dk.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Sejlklubben SNEKKEN Vordingborg via kasserer@sejlklubben-snekken.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sidst opdateret: 25. september 2019

 

 

(Visited 37 times, 1 visits today)