Generalforsamling torsdag d. 2.3.2017 kl. 19.00

Sejlklubben Snekken, Vordingborg

Generalforsamling torsdag d. 2.3.2017 kl. 19.00

Dagsorden:

*Valg af dirigent

*Bestyrelsens beretning for det forløbne år

*Behandling af indkomne forslag:

  1. Bestyrelsen pålægges til generalforsamlingen senest i 2018, at udarbejde konkrete forslag til indførelse af familiemedlemsskab/kontingent.
  2. Bestyrelsen fremsætter forslag til indkøb af en RIB båd.
  3. Et medlem fremsætter forslag om indkøb af mindre trailer.
  4. Et medlem foreslår etablering af nyt spil (el) eller reparation af det nuværende motorspil.
  5. Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse for at arbejde videre med ”Forslag til udvikling af Vordingborg Nordhavn og Sejlklubben Snekken”, iht. vedhæftede materiale.

*Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse samt budget for det kommende år.

*Fastlæggelse af kontingent.

*Valg af formand (er ikke på valg i år)

*Valg af kasserer

*Valg af den øvrige bestyrelse.

*Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant.

*Eventuelt.

 

 

 

Klubbens regnskab og budget  henlægges i klublokalet senest onsdag 22.2.17.

Regnskabsinteresserede kan ved henvendelse til kassereren få regnskab og budget tilsendt som pdf-fil.

 

Klubben er – vanen tro- vært med en forfriskning og et par stykker smørrebrød.

Vel mødt

Bestyrelsen

(Visited 9 times, 1 visits today)