En opfølgning til artiklen bugsering og bjærgning

Dansk Sejlunion har skrevet et svar til Duelighedsklubbens artikel omkring bugsering og bjærgning.

 

Dulighedsklubben har sået tvivl, om hvorvidt du som sejler er dækket af din forsikring ved bugsering eller bjærgning af et andet fartøj. Svaret er, at du ER dækket.

 

Dansk sejlunion er blevet kontaktet af flere klubber med spørgsmål afledt af en artikel, som Duelighedsklubben har udsendt omkring bugsering og bjærgning. Henvendelserne har alle handlet om, hvorvidt dansk Sejlunion kunne verificere indholdet.

I artiklen skriver Duelighedsklubben, at al bugsering og bjærgning er erhvervssejlads, og at din lystfartøjsforsikring derved ikke dækker, hvis der sker skade.

 

Dette er ikke korrekt. Bugsering og bjærgning kan kun betegnes som erhvervssejlads, hvis formålet er at yde assistance til nødstedte sejlere på forretningsmæssige vilkår – altså, at der foregår betaling mellem parterne.

At du som almindelig sejler/bådejer yder assistance til en sejler, der er gået på grund, er et udtryk for godt sømandskab, så længe det foregår uden fare for eget skib og besætning.

 

Hele artiklen kan findes i det sidste nummer af bladet ”SEJLER”

/Allan

(Visited 6 times, 1 visits today)