Bøgestrømmen

Bøgestrømmen

Kystdirektoratet har oplyst at Sandhage rende ved den østlige indsejling til Bøgestrømmen er uddybet og samtidig flyttet en smule mod nord. Det betyder at Bøgestrømmen kan besejles i 2015. Den fremtidige uddybning er endnu ikke afklaret.

 

———–

 

Iflg. Efterretninger for Søfarende nr. 516, angives dybden til 2,00m

(141 besøgende i år, 1 besøgende i dag)