Banedanmark graver ny sejlrende ved Masnedsund

Banedanmark graver ny sejlrende ved Masnedsund

 

Som I muligvis har set ligger der et stort uddybningsfartøj ude i Storstrømmen øst for Masnedø.

Se billede af fartøjet nederst.

Det opgravede havbund sejles ud og bliver dumpet på en position imellem Femø og Knudshoved.

Teksten nedenfor er kopieret fra Bane.dk

Hilsen Allan

 

Som led i opgraderingen af Ringsted-Femern banen går Banedanmark lørdag den 26. marts i gang med at grave en ny sejlrende i Storstrømmen – farvandet mellem Falster og Sydsjælland ved Masnedsund.

Den eksisterende klapbro over Masnedsund låses fast, og jernbanesporene vil på sigt blive fjernet. Ved siden af den eksisterende bro anlægger Banedanmark en ny, dobbeltsporet jernbanebro, som fremover vil forbinde togtrafikken mellem Sjælland og Masnedø.

“For at sikre at skibene også i fremtiden kan komme til havn i Vordingborg Havn, graver vi en sejlrende, så større skibe har mulighed for at sejle igennem farvandet. Udgravningsarbejdet går i gang lørdag, og vi forventer at kunne lukke klappen på Masnedsundbroen for sidste gang den 15. juli i år,” siger Jens Peter Storck, projektleder for den nye Masnedsundbro i Banedanmark.

Når Masnedsundbroen bliver låst fast, er det ikke længere muligt for fartøjer med en højde på mere end fem meter at sejle til Vordingborg Sydhavn gennem Masnedsund.

Den nye sejlrende, der går igennem Masnedø Østflak mellem Kalve- og Færgestrømmen, får en bredde på 45 meter, vanddybde på 5 meter mod de nuværende 2,5-3,2 meter og en længde på 1.300 meter. I den nordlige ende af sejlrenden bliver en vendecirkel for større fartøjer med en diameter på 400 meter.

Banedanmark bygger også to 13 meter høje fyrtårne til at lede skibene på rette vej. Det ene placeres i selve Storstrømmen det andet ved Bakkebølle Strand nær Farøbroen.

Alt i alt skal der graves mere end 220.000 kubikmeter dynd op fra havbunden i Storstrømmen øst for Masnedø.

[envira-gallery id=”6776″]
(Visited 34 times, 1 visits today)