Aktiviteter i 2015

Aktiviteter i 2015

Januar

d. 21. Instruktør-/bådsmandsmøde kl. 19:00. Mødet er for alle forhenværende, nuværende og kommende instruktører og bådsmænd m.fl. mødet handler om sejlerskolen i 2015 og afholdes i ungdomshuset.

 

Februar

d. 7. Opstart af navigationskursus.

d. 13. Instruktør-/bådsmænds møde kl. 19:00, åbent for alle forhenværende, nuværende og kommende instruktører og bådsmænd. Fortsættelse af mødet i januar, hvis der er behov (ungdomshus).

d. 14. Sejlerskoleinstruktørkursus i Dansk Sejlunion i Idrættens Hus i Brøndby.

d. 23. Opstart af VHF-kursus.

 

Marts

d. 5. SSV generalforsamling, håber at se alle.

d. 11. Kursus 1. del – ”el og elektronik om bord” kl. 19:00 til 22:00.

d. 15. Tovværkskursus, kl. 09:00 – 17:00.

d. 18. Kursus 2. del – ”el og elektronik om bord” kl.19:00 til 22:00

d. 31. Sejlerskolen informationsmøde kl. 19:00 til 22:00

 

April

d. 11. Forårsklargøring skolebåd, kl. 8:00, morgenmad. Alle elever og bådsmænd.

d. 11. Sejlerskoleinstruktørkursus i Dansk Sejlunion på Dalum Landbrugsskole i Odense.

d. 25. Søsætning/rigning skolebåd, kl. 8:00, morgenmad. Alle elever og bådsmænd.

d. 15. Opstart af kapsejladskursus kl. 19:00 til 21:00

d. 22. Kapsejladskursus kl. 19:00 til 21:00

d. 25. Standerhejsning, håber at se alle.

d. 28. Testsejlads og trimning af skolebåd kl.18:30 til 21:00. Alle instruktører og bådsmænd.

d. 29. Kapsejladskursus kl.19:00 til 21:00

 

Maj

d. 4. Start af kursus i praktisk sejlads 1 og 2

d. 5. Kapsejladskursus (trimningsaften) kl. 19:00 til 21:00

d. 6. Start af den praktiske del af kapsejladskursus i onsdagssejladser.

 

Juni

d. 5. Instruktør/bådsmandsmøde, kl. 19:00

d. 27. Forårstur familiesejlads for sejlerskolens elever.

 

Juli

Sommerferie

 

August

d. 3. Undervisning i praktisk sejlads 1 og 2 begynder igen efter sommerferie.

Uge 33 Planlægning af sejlads for sejlerskoleelever med MHV. Under planlægning/mere info senere.

d. 15. Familiesejlads i sejlerskolen

d. 29. Natsejllads for sejlerskoleelever. Andre klubmedlemmer (sejl- og motorbådsejere med gaster) er velkommen til at deltage. Nærmere information følger senere.

 

September

d. 4. Instruktørmøde, kl. 19:00 til 21:00

d. 12. DS Sejlerskole CUP i Dansk Sejlunion nærmere information senere.

d. 19. Aflæggelse af praktisk sejlads til duelighedsprøven kl. 09:00

d. 30. Afslutning af kapsejladskursus

 

Oktober

d. 3. Afrigning og skolebåd tages på land, alle elever og bådsmænd deltager.

d. 7. Instruktør/bådsmandsmøde kl. 19:00 – 21:00

d. 24. Klubbens stander hales ned og sejlsæsonen er slut, men det betyder ikke sejlerskolen slutter.

 

November/December

Under udarbejdelse/mere info senere

(Visited 3 times, 1 visits today)