Sejlerskoleaktiviteter i 2016

Sejlerskoleaktiviteter i 2016

Sejlerskoleaktiviteter i 2016

Januar

d. 20. Instruktør-/bådsmandsmøde kl. 19:00. Mødet er for alle forhenværende, nuværende og kommende instruktører og bådsmænd m.fl. Mødet afholdes i ungdomshuset.

Februar

d. 06. Opstart af kursus duelighedsprøve (teori).
d. 11. Alternativ dato for instruktør-/bådsmænds møde 20. januar
d. 29. Opstart af VHF-kursus.

Marts

d. 03. SSV generalforsamling, håber at se alle.
d. 13. Tovværkskursus, kl. 09:00 – 17:00.
d. 30. Sejlerskolen informationsmøde kl. 19:00 til 22:00

April

d. 09. Forårsklargøring skolebåd, kl. 8:00, morgenmad. Alle elever og bådsmænd.
d. 09. Sejlerskoleinstruktørkursus i Dansk Sejlunion på Dalum Landbrugsskole i Odense.
d. 23. Søsætning/rigning skolebåd, kl. 8:00, morgenmad. Alle elever og bådsmænd.
d. 13. Opstart af kapsejlerkursus (teori og praksis) kl. 19:00 til 21:00
d. 28. Testsejlads og trimning af skolebåd kl.18:30 til 21:00. Alle instruktører og bådsmænd.
d. 30. Standerhejsning, håber at se alle.

Maj

d. 02. Start af kursus i praktisk sejlads 1 og 2
d. 03. Kapsejlerkursus (trimningsaften) kl. 19:00 til 21:00
d. 04. Den praktiske del af kapsejlerkursus begynder deltagelse i onsdagskapsejladser.
d. 29. Havnens dag i Nordhavnen – sejlerskolen klar til præsentation Sejlerskolen

Juni

d. 03. Instruktør/bådsmandsmøde, kl. 19:00
d. 30. Forårsafslutning

Juli

Sommerferie

August

d. 01. Undervisning i praktisk sejlads med skolebåd begynder igen efter sommerferie.
d. 27. Natsejllads for sejlerskoleelever.
Andre klubmedlemmer (sejl- og motorbådsejere med gaster)er velkommen til at deltage. Nærmere information følger senere.

September

d. 04. Instruktørmøde, kl. 19:00 til 21:00
d. 10. DS Sejlerskole CUP i Dansk Sejlunion nærmere information senere.
d. 17. Aflæggelse af praktisk sejlads til duelighedsprøven kl. 09:00
Uge 37 Planlægning af sejlads for sejlerskoleelever med MHV. Under planlægning/mere info senere.
d. 28. Afslutning af kapsejlerkursus
d. 30. Afslutning af undervisning i praktisk sejlads.

Oktober

d. 02. Afrigning og skolebåd tages på land, alle elever og bådsmænd deltager.
d. 05. Instruktør/bådsmandsmøde kl. 19:00 – 21:00
d. 29. Klubbens stander hales ned og sejlsæsonen er slut, men det betyder ikke sejlerskolen slutter.

November/December

 

Sejlerskolen forbeholder sig ret til ændringer i programmet

(Visited 12 times, 1 visits today)