Den nye gravede sejlrende i Storstrømmen

Den nye gravede sejlrende i Storstrømmen gennem Masnedø Østflak

Den nye gravede sejlrende i Storstrømmen gennem Masnedø Østflak bliver ikke brugt meget, men engang imellem bliver den brugt. Specielt i denne tid, hvor den nye Masnedsundbro bliver etableret. Der er blandt andet en del pramme som er blevet slæbt ind den vej fra.
 
Her følger en lille historie fra handelsflåden i Smålandsfarvandet i går – omhandlende den nye rende.
 
En færøsk Coaster kom i går sejlende fra Mandal i Norge med sten til den nye Masnedsundbro.
Skibet skulle losse stenene over i en stor pram som ligger placeret ud for Vordingborg bibliotek (Sydhavnen)
 
Skibet var ikke klar over, at Masnedsundbroen ikke kunne åbne pga. manglende opdaterede søkort og bøger.
Skipperen var derfor ikke klar over, at skibet skulle øst om Masnedø.
 
Den færøske skipper havde derfor lastet skibet til en dybgang på 4,8 m.
Den nye gravede rende øst for Masnedø ind til Vordingborg Sydhavn er 5,0 meter dyb.
I går var vandstanden minus 45 cm.
 
Løsningen blev, at skibet lage til kaj i vesthavnen, hvor det lossede 500 tons sten af på kajen, så dybgangen kom ned på 4,0 meter. Skibet kunne derefter fortsætte rejsen syd og øst om Masnedø.
 
Skibet skal have 6 tilsvarende ture fra Mandal i Norge til Vordingborg øst med sten til den nye Masnedsundbro.
 
Skibet måler – 73.85m × 11.5m
Se billederne:
(Visited 37 times, 1 visits today)