Udlejning af værktøj

– Klubben har nu indkøbt professionelt værktøj til afskrabning af bundmaling.

Udstyret består af :
  • Industri-støvsuger
  • Excentrisk sliber med tilhørende skiver
  • Skrabe-jern
  • Brugsvejledning
Støvsuger og sliber / skraber:.

Slibeskive:………………………….

Skrabejern:…………………………

 200,- 

10,-

 75,-

Alle medlemmer af SSV kan låne ovenstående værktøj mod et lejegebyr på 200 kr. og en betaling af slibeskiver på 10 kr. stk. Tveægget skrabejern 75 kr. pr. stk.
Det er en selvfølge , – at brugsvejledningen læses grundigt igennem og at hele udstyret afleveres i pæn og rengjort tilstand !

Da Ole Svensson er ferieramt i perioden 22.2.2019 til 6.4.2019 foregår udlejningen igennem Jørgen Andreasen, som kan kontaktes på telefon 23725760

Udlejningen foregår gennem havneudvalget / ( Ole Svensson )

Det er vigtigt at understrege, at enhver form for afskrabning / slibning af bundmaling skal foregå således, at det afskrabede / slebne bundmaling bliver opsamlet fuldstændigt og deponeret efter gældende regler !