Sejlerskolens aktiviteter i 2018

Sejlerskolens aktiviteter i 2018

 

Januar

10. Teorikursus til duelighedsprøve fortsætter frem til uge11

Februar

19. Opstart af VHF-kursus

21. Fællesmøde for Instruktører

28. SSV generalforsamling

Marts

11. Tovværkskursus, kl. 09:00 – 12:00

April

04. Sejlerskolen informationsmøde kl. 19:00 til 22:00

07. Forårsklargøring skolebåd, kl. 8:00, morgenmad. Alle elever og bådsmænd.

11. Opstart af kapsejlerkursus (teori og praksis) kl. 19:00 til 21:00

14. Forårsklargøring skolebåd, kl. 8:00, morgenmad. Alle elever og bådsmænd.

21. Standerhejsning, håber at se alle.

22. Søsætning/rigning skolebåd eftermiddag. Alle elever og bådsmænd.

28. Testsejlads og trimning af skolebåd kl.18:30 til 21:00. Alle instruktører og bådsmænd.

Maj

01. Start af kursus i praktisk sejlads 1 og 2

01. Kapsejlerkursus (trimningsaften) kl. 19:00 til 21:00

02. Den praktiske del af kapsejlerkursus begynder deltagelse i onsdagskapsejladser.

Juni

09. Havnens dag og Vild med Vand

28. Forårsafslutning

Juli

Sommerferie

August

01. Undervisning i praktisk sejlads med skolebåd begynder igen efter sommerferie.

17. Natsejllads for sejlerskoleelever.

Andre klubmedlemmer (sejl- og motorbådsejere med gaster)er velkommen til at deltage. Nærmere information følger senere.

September

04. Instruktørmøde, kl. 19:00 til 21:00

08. DS Sejlerskole CUP i Dansk Sejlunion nærmere information senere.

15. Aflæggelse af praktisk sejlads til duelighedsprøven kl. 09:00

26. Afslutning af kapsejlerkursus

28. Afslutning af undervisning i praktisk sejlads.

Oktober

02. Opstart af teoriundervisning til duelighedsprøven.

06. Afrigning og skolebåd tages på land. Alle elever og bådsmænd deltager.

27. Klubbens stander hales ned og sejlsæsonen er slut, men det betyder ikke sejlerskolen slutter.

November/December

 

Sejlerskolen forbeholder sig ret til ændringer i programmet