Priser

 

Priser i sejlerskolen

Deltagelse i sejlerskolens undervisnings og kurser kræver medlemskab i sejlklubben 800 kr.

 

Undervisning i praktisk sejlads   –  900 kr. 

 

Duelighedsprøve 
Undervisning i praktisk sejlads til duelighedsprøve over 2 sæsoner  1800 kr.

Prøve i praktisk sejlads ved censor fra søfartsstyrelsen 160 kr.