Motorbådsudvalg

 

Ikke besat

Formand

  Referat af motorbådsudvalgsmøde
   .
  10.09.2013 – Klik her

   

  Motorbådsudvalgsmøde d. 10.09.2013

  Kære alle

   

  Efter en fantastisk sommer med mulighed for masser af sejlads og solskin går vi nu ind i efteråret og de aktiviteter der følger med, bådene skal ses efter, tages op m.m.

   

  Som vi aftalte mødes vi tirsdag den 10. sept. kl. 1900 i klubhuset.

  Klubhuset er booket.

  Alle er velkommen, og vi håber specielt, at der kommer andre motorbådsejere som kan medvirke til at finde de aktiviteter vi kunne tænke os.

   

  Forslag til dagsorden:

   

  1. Opsamling fra sidste møde.

  2. Kommende aktiviteter, gode ideer efterlyses (gerne noget vi kan holde for alle klubmedlemmer)

  3. Erfaringsudveksling fra årets sejladser

  4. Aftale næste møde

   

  Jeg går ud fra vi kan klare mødet på et par timer inkl. kaffe m.m.

   

   

  mvh

  Carsten

   

  Motorbådsudvalgsmøde d. 21..5.2013

   

  Fremmødte motorbådssejlere. Carsten bro 1, Carl bro 1,Benno bro 3, Preben bro 6, Kaj bro 2, Bjørn, Kathe bro 1.

  Yderligere deltog. Formand for sejlklubben Niels Mikkelsen, kasserer Jørgen Andreasen, samt fra sejlerskoleudvalget Jan Jensen.

  Referent. Kathe Gredsted

  Formand for motorbådsudvalget. Carsten Egevang Nielsen Bro 1

  Øvrige medlemmer. Carl, Preben, Kaj, Benno, Robert, Bjørn, Kathe.

  Carsten byder velkommen til motorbådsudvalgets første møde, samt orienterer om udvalgets formål.

  Udvalgets formål.

  1. At komme til ord i sejlklubben, som motorbådssejler
  2. At samle sejl/motorbådssejler i en helhed.
  3. At kunne bruge alle medlemmers kompetencer/specialer på tværs (hjælpe hinanden)
  4. At vi skal være fælles om, at værne om vores sejlklub uanset sejltype.

  Modtagelse af nye sejlere.

  Vi skal alle være bedre til, at modtage nye medlemmer og hilse på hinanden.

  Jørgen modtager nye medlemmer m/velkomstbrev nøgle, rundvisning, samt orienterer om andre praktiske ting.

  Der blev talt om rigtig mange aktiviteter på længere sigt, men den første aktivitet, som motorbådsudvalget deltager i er kulturnatten d.31.5.2013, hvor sejlklubben snekken har åbent hus ml. kl. 17.00 – 21.00 med sejlture, hvis vejret tillader.

  Benno deltager i formødet torsdag d.23.5.2013

  Benno og evt. Karl fortæller fremmødte d.31.5.2013 om livet, som lystsejler.

  Sejlklubben snekkens formål er, at favne bredt m/bl.a. sejlerskole/motorbåde.

  Klubsammenhold er punkt 1.

  Vi håber og tror på I er mange motorbådsfolk der har lyst til, at være med/ deltage i næste møde, som finder sted tirsdag d. 10.9. 2013

  Med sejlerhilsen fra

  Motorbådsudvalget.

   

  Kære motorbådsejere.
  Generalforsamlingen har godkendt et nyt udvalg – motorbådsudvalget – som et nyt tiltag. Jeg har sagt ja til, at starte udvalget op og håber på, at ideen også kan fungere i praksis. Det vil i første omgang betyde, at vi som motorbådsejere kan se et formål med udvalget.

  Hvad kan udvalget bruges til? kan det være aktiviteter som: genopfriskingskurser omkring navigation, førstehjælp, motorkurser, digitale instrumenter etc., fælles sejlture o.s.v. Mulighederne er mange men er behovet der?, vi ved det ikke!

  Vi vil gerne finde ud af det, så derfor har vi en ide om, at mødes en aften i maj, hvor vi kan tale om model, indhold, aktiviteter.

  Vi er to der har talt sammen om opstarten, Poul Christoffersen (tlf. 40899792) eller undertegnede Carsten Egevang Nielsen (tlf. 23458840) eller mail egevang2010@hotmail.com

  Vi er begge ejere af en Skilsø 33, (helt tilfældigt)

  Lad os få tilbagemeldinger på om bestyrelsens tiltag også efterspørges, gerne inden 1. maj, så vi kan få sat en dato for et opstartsmøde.

  Vil du formidle til hjemmesiden. p.s. kan du finde et flot billede af en motorbåd, så vil det være helt fint.

  du kan bruge min nye mailadr. fremadrettet, denne her vil også være mulig.

  På forhånd tak.

  Carsten

   

  (58 besøgende i år, 1 besøgende i dag)