Medlemskontingent

Medlemskontingent for – Sejlklubben Snekken Vordingborg

iflg. generalforsamling 2017 (kontingent bliver fastlagt v. generalforsamling hvert år i marts måned)

Aktive medlemmer
800,00 kr. pr. år
Passive medlemmer
250,00 kr. pr. år
Juniorer (unge op til 20 år)……
500,00 kr. pr. år

Aktive og juniorer betaler kun halvt kontingent ved indmeldelse 1.8 og senere i året.

 

Der udsendes ikke opkrævninger kontingentet kan indbetales på klubbens konto:
Nordea, reg. nr.- 0040, kontonr. 0550451050

(58 besøgende i år, 1 besøgende i dag)