Bliv medlem af Sejlklubben SNEKKEN Vordingborg


(rettelse af eksisterende medlemsoplysninger sendes til klubbens kasserer)

Aktive medlemmer
800,00 kr. pr. år

Ægtefæller/samlevere til aktive voksne
300,00 kr. pr. år

Passive medlemmer
250,00 kr. pr. år

Juniorer (unge op til 25 år)
500,00 kr. pr. år

Søskende til et kontingentbetalende juniormedlem får reduceret kontingentet med 50%.
250,00 kr. pr. år

Aktive og juniorer betaler kun halvt kontingent ved indmeldelse 1.8 og senere i året.

 

Betaling:

Der udsendes ikke opkrævninger kontingentet kan indbetales på klubbens konto:
Nordea, reg. nr.- 0040, kontonr. 0550451050

eller

MobilePay på nr. 23646 (det er ikke et telefonnummer, men alene et nummer, der er tildelt os af systemet)

 Klik her for indmeldelsesblanket

 

Som medlem får du adgang til indflydelse i udvikling af klubbens fremtid, dens sociale liv og meget mere.

Deltage i udvalgsarbejde, bla.:

 • Aktivitetsudvalg
 • Kapsejladsudvalg
 • Sejlerskolen
 • Ungdomsafdelingen
 • Bygningerudvalg
 • Havneudvalg
 • Motorbådsudvalg
 • Bladudvalg

Som medlem af klubben får du følgende fordele:

 • Adgang til mastekran
 • Vinteropbevaring af master
 • Gratis vinteropbevaring af vinterbukke/stativer
 • Gratis lån af Sejlklubbens trailer
 • Adgang til værksted
Leje af:

Slibemaskine
skraber m/ tilslutning til opsug

Lån af:

Højttryksrenser (ved beddingen)
Bukke til kortvarig bådoptagning
Klargøringsstativ

Adgang til Klublokale m/internet (under Rest. Snekken)

Klublokale med mulighed for leje 1. sal på ungdomshuset

Deltagelse i:

Kapsejladser
Fællesture
Klubaftener med foredrag eller underholdning af maritim karakter.
Diverse kurser, hvor forskellige emner tages op.
”Ravns Cafe” hver lørdag i vinterhalvåret
Standernedhaling- og standerhejsningsfester

Sejlads i klubbens Soling

Gratis klubstander og DS stander

Som medlem af en klub tilknyttet dansk Sejlunion må du fortøje til de gule DS bøjer

Arbejder du aktivt for klubben, er du under visse omstændigheder omfattet af vor kollektive forsikring.

Du kan med dit medlemskab glæde dig over, at du er med til at udvikle nye sejlere både i sejlerskolen og i vor ungdomsafdeling, hvilket er med til at øge interessen for din båd, når du engang skal afhænde den. Og i øvrigt medvirker dit medlemskab til at udvikle en sund fritidsinteresse for børn og unge.

Sejlklubben, som også har sæde i Havnebestyrelsen varetager dine interesser over for Vordingborg kommune.

 

 

 

Havneregulativ pr. 19-10-2011 – klik her –