Bliv medlem af Sejlklubben SNEKKEN Vordingborg

Takster for medlemskab- se Takster

(rettelse af eksisterende medlemsoplysninger sendes til klubbens kasserer)

Aktive medlemmer
800,00 kr. pr. år
Passive medlemmer
250,00 kr. pr. år
Juniorer (unge op til 20 år)
500,00 kr. pr. år

Aktive og juniorer betaler kun halvt kontingent ved indmeldelse 1.8 og senere i året.

Der udsendes ikke opkrævninger kontingentet kan indbetales på klubbens konto:
Nordea, reg. nr.- 0040, kontonr. 0550451050

 

Som medlem får du adgang til indflydelse i udvikling af klubbens fremtid, dens sociale liv og meget mere.

Deltage i udvalgsarbejde, bla.:

 • Aktivitetsudvalg
 • Kapsejladsudvalg
 • Sejlerskolen
 • Ungdomsafdelingen
 • Bygningerudvalg
 • Havneudvalg
 • Motorbådsudvalg
 • Bladudvalg

Som medlem af klubben får du følgende fordele:

 • Adgang til mastekran
 • Vinteropbevaring af master
 • Gratis vinteropbevaring af vinterbukke/stativer
 • Gratis lån af Sejlklubbens trailer
 • Adgang til værksted
Leje af:

Slibemaskine
skraber m/ tilslutning til opsug

Lån af:

Højttryksrenser (ved beddingen)
Bukke til kortvarig bådoptagning
Klargøringsstativ

Adgang til Klublokale m/internet (under Rest. Snekken)

Klublokale med mulighed for leje 1. sal på ungdomshuset

Deltagelse i:

Kapsejladser
Fællesture
Klubaftener med foredrag eller underholdning af maritim karakter.
Der arbejdes på et kursuskatalog, hvor forskellige emner tages op.
”Ravns Cafe” hver lørdag i vinterhalvåret
Standernedhaling- og standerhejsningsfester

 

Sejlads i klubbens Soling

Gratis klubstander og DS stander

Som medlem af en klub tilknyttet dansk Sejlunion må du fortøje til de gule DS bøjer

Arbejder du aktivt for klubben, er du under visse omstændigheder omfattet af vor kollektive forsikring.

Du kan med dit medlemskab glæde sig over, at du er med til at udvikle nye sejlere både i sejlerskolen og i vor ungdomsafdeling, hvilket er med til at øge interessen for din båd, når du engang skal afhænde den. Og i øvrigt medvirker dit medlemskab til at udvikle en sund fritidsinteresse for børn og unge.

Sejlklubben, som også har sæde i Havnebestyrelsen varetager dine interesser over for Vordingborg kommune.

Bådpladser og slæbesteder

Der er få ledige pladser til mindre både. Man kan blive skrevet op til en plads for et halvt år ad gangen ved at kontakte havnefogeden.

 

Priser for faste bådpladser

 • Priser for fast plads i Vordingborg Nordhavn:
 • Pr. m² inkl. moms:
  Sommerpladsleje 1. april – 31. oktober                   145,00 kr. pr. m²
  Vinterpladsleje 1. november – 31. marts                   72,50 kr. pr. m²
 • Der er et administrationsgebyr på:                                2.000,00 kr.
 • Der er et mindste areal på 12 m².

 

 

Vinterplads

 • Vinterpladsleje skal betales fra d. 1. november uanset om båden er på land eller i vandet.
 • Når en bådejer tager båden hjem efter d. 1. november, skal der betales vinterpladsleje pr. påbegyndt måned for den tid, båden har ligget i havnen efter 1. november.
 • Mindste periode der opkræves for, er 1 måned.
 • Det vil sige, at ligger båden i havnen d. 1. december, skal der betales for to måneder  – naturligvis under forudsætning af, at båden hjemtages inden udgangen af december måned.

 

 

Slæbested til bådtrailere

 • Søsætning og optagning inden for samme døgn kr. 150,00.
 • Årskort for fri afbenyttelse af slæbested i alle Vordingborg Kommunes havne koster kr. 800,00.

 

 

Bådejere med fast plads i Vordingborg Havne kan benytte slæbestedet uden betaling.

Klik her for: Havneregulativ pr. 19-10-2011 – klik her –

 

(54 besøgende i år, 1 besøgende i dag)