Bestyrelsen 2018

Jan Jensen

Formand

Gitte Svensson Olsen

Næstformand

Jørgen Andreasen

Kasserer

 
 

Gitte Svensson Olsen

Aktivitetsudvalg

Henning Andresen

Bladudvalg

Allan Larsen

Ungdomsudvalg

Steen Graves

Kapsejladsudvalg

Ole Svensson

Havneudvalg

Jørgen Andreasen

Sikkerhedsudvalg

Niels Erik Nielsen

Sejlerskoleudvalg

Ikke besat

Motorbådsudvalg

Bent Ole Schwartzbach

Revisor

Kaj Christoffersen

Revisor

Marianne Ejlersen

Revisorsuppleant

    (353 besøgende i år, 1 besøgende i dag)