Bestyrelsen 2018

Jan Jensen

Formand

Gitte Svensson Olsen

Næstformand

Jørgen Andreasen

Kasserer

 
 

Gitte Svensson Olsen

Aktivitetsudvalg

Henning Andresen

Bladudvalg

Allan Larsen

Ungdomsudvalg

Steen Graves

Kapsejladsudvalg

Ole Svensson

Havneudvalg

[/team_member]

Niels Erik Nielsen

Sejlerskoleudvalg

Ikke besat

Motorbådsudvalg

Bent Ole Schwartzbach

Revisor

Kaj Christoffersen

Revisor

Marianne Ejlersen

Revisorsuppleant