Ankomstskema

Ankomstskema

Kære Sejler

Er du væk så en gæstesejler kan benytte din plads en nat, udfyldes dette skema og lægges sammen med det røde skilt i brevsprækken i døren til havnekontoret.

Forventer du at komme tidligere/senere hjem end angivet, kan du ringe til havnekontoret på Tlf.: 40 49 44 25 .

Dette skal ske inden kl. 09:00 den dag du forventer at komme hjem.

Ringer du efter kl. 09:00 har gæstesejleren fået besked om, at de kan Benytte pladsen ét døgn til – og du må derfor finde en anden plads.

 
Bemærk de to telefonnumre, man kan ringe eller SMS til. – Det nemmeste for bådejereren er nok bare at sms’e til et af numrene, hvis man da ikke ønsker at tale med vedkommende. – De koordinerer selv indsatserne.

—————————————-Klip her—————————————–Klip her—————————————-

Til Havnefogeden

Vordingborg Kommunale Havne

PLADS NR.:                                                      Afsejler DEN:_______________________________________                                                                                                                                       

ANKOMMER DEN:                                          Efter kl.:___________________________________________                                                                                                                        

BEMÆRKNINGER:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Underskrift:_________________________________________________             

 

Lægges i brevsprækken i døren til havnekontoret sammen med skiltet.