Ungdomsafdelingen

Ungdomsafdelingen

Ny mailadresse

 

Kære alle

Ungdomsafdelingen har fået sin egen mailadresse:

sejlklubben.snekken.ungdom@gmail.com

Mails til ungdomsafdelingen skal fremover sendes til denne mailadresse, ligesom mailen vil blive brugt til afsendelse af mails, fx nyhedsmail.

Når I læser denne meddelelse, bedes I skrive til den nye mailadresse, så vi på den måde let kan få registreret jeres private mailadresser.

Vi får også på den måde en ide om hvem og hvilke mailadresser der ønsker mails fra ungdomsafdelingen

 

Trænermøde d. 15. marts

 

Der indkaldes herved til trænermøde i SSV ungdom.

Torsdag den 15. marts 2018 kl. 19.00

vi søger nye kræfter til vores trænerteam.

Ungdomsafdelingen inviterer derfor alle interesserede til dette møde.

 

Vi håber, at dette første trænermøde kan skabe rammerne for ”TRÆNER-TEAM-2018”

 

Dagsorden

 • Velkomst og præsentation
 • Kort evaluering af sæson 2017
 • Kort evaluering af vinteraktiviteter
 • Præsentation af trænere og etablering af aktuel trænerliste
 • Præsentation af online træner-kalender-booking-system v/Lotte
 • Ønsker til trænings tider
 • Nøgler – hvor mange mangler?
 • Ønsker om kurser
 • Aktiviteter i 2018
 • Trænernes gode idéer og input til den nye sæson
 • Eventuelt